aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 17.07.2021 [!] 04.08.2021
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020 17.04.2021 [!] 06.04.2021
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2021 15.03.2021
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2019 13.06.2020 [!] 16.04.2021 01.06.2020
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2020 31.03.2021 12.03.2020
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2020) 01.01.2020 31.12.2020 09.03.2021
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 18.12.2017
Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 02.09.2017 [!] 16.07.2021 04.09.2017
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 24.12.2016 31.12.2017 27.12.2016
Obrazec za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja (OBR. IZ 1) 16.11.2013 18.11.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10