aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2020 [!] 05.12.2019
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 01.01.2020 06.01.2020
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.03.2020 05.12.2019
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 01.04.2019 31.12.2019 26.03.2019
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 01.04.2018 31.03.2019 16.03.2018
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 31.12.2019 10.10.2016
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2016 18.01.2016
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2015 [!] 31.12.2015 03.12.2015
Odločba Ustavnega sodišča - drugi in tretji odstavek 137. člen ZUJF (10.04.2015) 10.04.2015 10.04.2015 14.04.2015
Odločba Ustavnega sodišča - 193. člen in četrti odstavek 244. člena ZUJF (06.03.2015) 06.03.2015 06.03.2015 09.03.2015
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 27.11.2015 02.01.2015
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 29.11.2014 [!] 31.01.2015 03.12.2014
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 28.11.2014 22.01.2014
Odločba Ustavnega sodišča - prvi odstavek 188. člen ZUJF v zvezi z enajstim odstavkom 429. člena ZPIZ-2, drugi, tretji in četrti odstavek 188. ter 246. člen ZUJF (20.12.2013) 20.12.2013 20.12.2013 21.01.2014
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 28.07.2013 [!] 31.12.2013 11.07.2013
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.06.2013 [!] 27.07.2013 31.05.2013
Odločba Ustavnega sodišča - drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena ZUJF (22.03.2013) 22.03.2013 22.03.2013 26.03.2013
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.05.2013 18.01.2013
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF) 31.05.2012 [!] 31.12.2012 31.05.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19