aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
NAVODILO o odobrenem kraju predložitve blaga carini, št. 3/2021 24.05.2023 17.05.2023
NAVODILO o ravnanju s poenostavljenimi carinskimi deklaracijami tipa B in dopolnilnimi carinskimi deklaracijami tipa X po členu 166/1 carinskega zakonika, št. 4/2022 24.05.2023 19.05.2023
PRAVILNIK o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 22.02.2023 [!] 07.02.2023
NAVODILO o poenostavitvah pri carinjenju blaga, št. 4/2021 14.11.2022 11.11.2022
NAVODILO o zavarovanju carinskega dolga, št. 7/2017 (2. prečiščeno besedilo) 01.01.2022 27.10.2021
NAVODILO o odlogu plačila zneska dajatev v skladu s členom 110 CZU, št. 4/2018 (1. prečiščeno besedilo) 01.01.2022 27.10.2021
NAVODILO o spremembi podatkov in izreku neveljavnosti carinske deklaracije, po prepustitvi blaga, št. 2/2021 01.01.2022 24.11.2021
NAVODILO o povračilu in odpustu, št. 8/2021 01.01.2022 14.12.2021
NAVODILO o izvajanju sistema tarifnih kvot, št. 21/2017 01.01.2022 16.12.2021
NAVODILO o obračunu davka na motorna vozila pri uvozu, št. 9/2021 01.01.2022 23.12.2021
NAVODILO o odobrenem kraju predložitve blaga carini, št. 3/2021 01.01.2022 23.05.2023 07.10.2021
NAVODILO o vstopni skupni deklaraciji, št. 6/2021 11.10.2021 06.10.2021
PRAVILNIK o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 01.10.2021 21.02.2023 05.11.2021
NAVODILO o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu, št. 2/2019 01.02.2019 30.06.2021 18.01.2019
Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 16.06.2018 30.09.2021 06.06.2018
Pravilnik o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov iz 16. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije 04.01.2017 24.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16