aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
PRAVILNIK o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 30.09.2023 05.10.2023
NAVODILO o izvajanju postopka posebne rabe, št. 6/2023 11.09.2023 07.09.2023
NAVODILO o izvajanju izvoznega postopka, št. 5/2023 01.09.2023 31.08.2023
NAVODILO o izvajanju postopka tranzita unije in skupnega tranzitnega postopka v NCTS, št. 2/2023 28.08.2023 24.08.2023
NAVODILO o postopanju carinskih organov v zvezi s koncem oziroma zaključkom tranzitnega postopka, št. 20/2016 21.06.2023 22.06.2023
NAVODILO o izvedbi carinskih formalnosti za oskrbo ladij in letal, št. 33/2017 09.06.2023 09.06.2023
NAVODILO o odobrenem kraju predložitve blaga carini, št. 3/2021 24.05.2023 17.05.2023
NAVODILO o ravnanju s poenostavljenimi carinskimi deklaracijami tipa B in dopolnilnimi carinskimi deklaracijami tipa X po členu 166/1 carinskega zakonika, št. 4/2022 24.05.2023 19.05.2023
PRAVILNIK o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 22.02.2023 [!] 29.09.2023 07.02.2023
NAVODILO o poenostavitvah pri carinjenju blaga, št. 4/2021 14.11.2022 11.11.2022
NAVODILO o zavarovanju carinskega dolga, št. 7/2017 (2. prečiščeno besedilo) 01.01.2022 27.10.2021
NAVODILO o odlogu plačila zneska dajatev v skladu s členom 110 CZU, št. 4/2018 (1. prečiščeno besedilo) 01.01.2022 27.10.2021
NAVODILO o spremembi podatkov in izreku neveljavnosti carinske deklaracije, po prepustitvi blaga, št. 2/2021 01.01.2022 24.11.2021
NAVODILO o povračilu in odpustu, št. 8/2021 01.01.2022 14.12.2021
NAVODILO o izvajanju sistema tarifnih kvot, št. 21/2017 01.01.2022 16.12.2021
NAVODILO o obračunu davka na motorna vozila pri uvozu, št. 9/2021 01.01.2022 23.12.2021
NAVODILO o odobrenem kraju predložitve blaga carini, št. 3/2021 01.01.2022 23.05.2023 07.10.2021
NAVODILO o vstopni skupni deklaraciji, št. 6/2021 11.10.2021 06.10.2021
NAVODILO o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu, št. 2/2019 01.02.2019 30.06.2021 18.01.2019
Pravilnik o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov iz 16. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije 04.01.2017 24.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20