aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
NAVODILO o poenostavitvah pri carinjenju blaga, št. 4/2021 01.01.2022 05.10.2021
NAVODILO o odobrenem kraju predložitve blaga carini, št. 3/2021 01.01.2022 07.10.2021
NAVODILO o zavarovanju carinskega dolga, št. 7/2017 (2. prečiščeno besedilo) 01.01.2022 27.10.2021
NAVODILO o odlogu plačila zneska dajatev v skladu s členom 110 CZU, št. 4/2018 (1. prečiščeno besedilo) 01.01.2022 27.10.2021
NAVODILO o vstopni skupni deklaraciji, št. 6/2021 11.10.2021 06.10.2021
NAVODILO o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu, št. 2/2019 01.02.2019 30.06.2021 18.01.2019
Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 16.06.2018 06.06.2018
Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 07.01.2017 15.06.2018 23.05.2018
Pravilnik o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov iz 16. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije 04.01.2017 24.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9