aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
REPUBLIKA KOREJA - Sporazum o socialni varnosti med Slovenijo in Republiko Korejo ter Upravni dogovor o izvajanju sporazuma (BKRSSV) 01.10.2019 [!] 07.11.2019
MAKEDONIJA - Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ - neuradno prečiščeno besedilo) 15.02.2019 [!] 27.03.2019
MAKEDONIJA - Administrativni sporazum o izvajanju sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 15.02.2019 [!] 27.03.2019
ZDA - Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike in Upravni dogovor za izvajanje sporazuma 01.02.2019 [!] 27.03.2019
Uredba (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 883/2004 (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 13.03.2019
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 11.04.2017 11.03.2019
ČG - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in Črno Goro ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BMNSZ) 01.01.2012 [!] 02.02.2012
BiH - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in BiH ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BBHSZ - neuradno prečiščeno besedilo) 02.09.2011 20.09.2011
Uredba (EU) št.. 1231/2010 o razširitvi uporabe Uredbe (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav 01.01.2011 14.03.2019
Sklep št. A2 o razlagi člena 12 Uredbe (ES) št. 883/2004 01.05.2010 19.03.2019
MAKEDONIJA - Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ) 01.04.2001 14.02.2019 19.12.2003
MAKEDONIJA - Administrativni sporazum o izvajanju sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2001 14.02.2019 22.12.2003
LUKSEMBERG - KONVENCIJA O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG 05.12.2003
ITALIJA - KONVENCIJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ITALIJANSKO REPUBLIKO O SOCIALNI VARNOSTI 12.12.2003
NEMČIJA - SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO O SOCIALNI VARNOSTI (Z ZAKLJUČNIM PROTOKOLOM K SPORAZUMU IN DOGOVORU O IZVAJANJU SPORAZUMA) 11.12.2003
NIZOZEMSKA - KONVENCIJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO NIZOZEMSKO O SOCIALNI VARNOSTI (Z ZAKLJUČNIM PROTOKOLOM IN DOGOVOROM O IZVAJANJU KONVENCIJE) 16.12.2003
AVSTRIJA - SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI 17.12.2003
AVSTRIJA - DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI 18.12.2003
KANADA in QUEBEC - SPORAZUM O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE IN DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA TER SPORAZUM O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO QUEBECA IN DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA 24.12.2003
AVSTRALIJA - DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO AVSTRALIJE 09.01.2004
ITALIJA - ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ITALIJANSKO REPUBLIKO O SOCIALNI VARNOSTI 12.12.2003
LUKSEMBURG - UPRAVNI DOGOVOR O IZVAJANJU KONVENCIJE O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG 08.12.2003
HRVAŠKA - SPORAZUM O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO 09.12.2003
HRVAŠKA - ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO 10.12.2003
AVSTRALIJA - SPORAZUM O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO AVSTRALIJE 08.01.2004
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31