aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 146. člena Gradbenega zakona 23.11.2023 04.12.2023
Odločba Ustavnega sodišča - prvi odstavek 24. člena ZDen, 107. člen in prvi odstavek 173. člena SZ-1 (14.07.2023) 15.06.2023 18.07.2023
Odločba Ustavnega sodišča - tretji odstavek 65. člena ZIZ (10.06.2022) 26.05.2022 13.06.2022
Odločba Ustavnega sodišča - 2. stavek tretjega odstavka 169. člena ZIZ (10.06.2022) 26.05.2022 13.06.2022
Odločba Ustavnega sodišča - drugi odstavek 71. člena ZIZ (30.08.2019) 11.07.2019 03.09.2019
Odločba Ustavnega sodišča - 2., 152. in 156.a člen ZGO-1 (24.11.2017) 12.10.2017 06.12.2017
Odločba Ustavnega sodišča - prvi odstavek 195. člena SZ-1 (24.03.2017) 09.03.2017 29.03.2017
Odločba Ustavnega sodišča - 184. člen OZ (14.10.2016) 28.09.2016 19.10.2016
Odločba Ustavnega sodišča - 204. člen ZOR (03.11.2015) 15.10.2015 06.11.2015
Odločba Ustavnega sodišča - 3. točka prvega odstavka 197. člena ZIZ (09.10.2015) 24.09.2015 12.10.2015
Odločba Ustavnega sodišča - 1. točka prvega odstavka 258. člena ZIZ (28.07.2014) 10.07.2014 29.07.2014
Odločba Ustavnega sodišča - šesti odstavek 45. člena, drugi odstavek 138. člena ter drugi odstavek 150. člena ZIZ (20.06.2014) 04.06.2014 24.06.2014
Odločba Ustavnega sodišča - 38. člen ZIZ-H in 11. člen ZIZ-I (26.02.2013) 07.02.2013 28.02.2013
Odločba Ustavnega sodišča - 127. člen SZ-1 (11.07.2011) 23.06.2011 25.07.2011
Odločba Ustavnega sodišča - prvi in drugi ostavek 62. člena ter 74.b člen ZGO-1 (18.03.2011) 03.03.2011 22.03.2011
Odločba Ustavnega sodišča - prvi odstavek 56. člena SZ, prvi odstavek 150. člena in tretja alineja prvega odstavka 196. člena SZ-1 (10.11.2009) 07.10.2009 15.06.2010
Odločba Ustavnega sodišča - 34.a člen ZUP in 4. člen ZIZ (23.06.2009) 27.05.2009 26.06.2009
Odločba Ustavnega sodišča - 1060. člen OZ (17.03.2006) 02.03.2006 07.02.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18