Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 15.01.2021
25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 13.01.2021
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 12.01.2021
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 07.01.2021
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.12.2020
19.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.12.2020
19.2 KOLEKTIVNA POGODBA ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 14.12.2020
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 30.11.2020
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 30.11.2020
10.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRAFIČNE DEJAVNOSTI
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 30.11.2020
10.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 27.11.2020
43.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POŠTNE IN KURIRSKE DEJAVNOSTI

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 07.01.2021
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 30.11.2020
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 13.01.2021
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 12.01.2021
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 14.12.2020
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 19.10.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 13.10.2020
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)