Novosti

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 05.04.2023
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 04.04.2023
ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS-1)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 04.04.2023
98.0 KOLEKTIVNA POGODBA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 03.04.2023
97.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POKLICNE NOVINARJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 30.03.2023
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - marec 2023
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 20.03.2023
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 13.03.2023
47.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZASEBNEGA VAROVANJA

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 29.05.2023
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - maj 2023
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 03.05.2023
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - april 2023
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 14.11.2022
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 24.10.2017
18.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA LESARSTVO (KPL)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 12.12.2022
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 12.12.2022
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 22.04.2022
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo)