Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 08.12.2021
19.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 08.12.2021
19.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 01.12.2021
02.9 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KMETIJSTVO IN ŽIVILSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.11.2021
25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.11.2021
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 22.11.2021
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 22.11.2021
25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 03.11.2021
Odločba Ustavnega sodišča - 397. člen ZPIZ-1 (28.10.2021)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 19.10.2021
19.2 KOLEKTIVNA POGODBA ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET SLOVENIJE
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 12.10.2021
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 02.09.2021
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - avgust 2021

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 28.07.2021
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 23.11.2021
25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 23.11.2021
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 19.03.2021
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.12.2021
02.9 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KMETIJSTVO IN ŽIVILSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 19.10.2021
19.2 KOLEKTIVNA POGODBA ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 24.07.2020
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2020