Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 20.05.2022
10.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 20.05.2022
10.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRAFIČNE DEJAVNOSTI
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 10.05.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci")
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 03.05.2022
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - april 2022
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 25.04.2022
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 22.04.2022
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 21.04.2022
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 06.04.2022
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2-UPB18 - uradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 01.04.2022
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - marec 2022

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 10.05.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci")
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 03.05.2022
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - april 2022
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 07.02.2022
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 19.03.2021
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 07.07.2020
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 20.05.2022
10.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRAFIČNE DEJAVNOSTI
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 20.05.2022
10.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti