Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 02.09.2021
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - avgust 2021
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 13.08.2021
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 04.08.2021
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2021
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 04.08.2021
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 03.08.2021
27.2b RAZLAGE Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (KPPS)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 28.07.2021
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 27.07.2021
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 26.07.2021
98.0 KOLEKTIVNA POGODBA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 06.07.2021
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 05.07.2021
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - junij 2021
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 05.07.2021
06.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 02.09.2021
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - avgust 2021
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 28.07.2021
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 19.03.2021
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 06.07.2021
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 07.07.2020
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 22.01.2018
45.1 KOLEKTIVNA POGODBA MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA (KPdg)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 27.07.2021
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 07.06.2021
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.10.2020
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD)