20 let popolne davčne rešitve

Hišni red


DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o. dovoljuje uporabo spletne podatkovne baze dosegljive na www.SuperDavki.com pod pogoji, ki so določeni v tem Hišnem redu.

Z včlanitvijo v SUPER klub ali DELUX klub uporabnik sprejme navedene pogoje Hišnega reda v celoti. Enako velja tudi za vse ostale uporabnike, ki lahko dostopajo do določenih izbranih (prosto dostopnih) informacij v »Demonstracija delovanja« in »Več o SuperDavkih« spletne podatkovne baze (spletne strani).

Hišni red članov SUPER kluba / DELUX kluba:

 1. spletno podatkovno bazo lahko uporablja samo registrirani uporabnik - član SUPER kluba ali DELUX kluba;
 2. član SUPER kluba / DELUX kluba so lahko:
  - fizične osebe; ali
  - pravni subjekti (gospodarske družbe, združenja, društva, zavodi …). V kolikor je član pravni subjekt, le-ta pooblasti z izpolnitvijo elektronske prijavnice za vsako sklenjeno člansko razmerje le eno fizično osebo, ki lahko v imenu in za račun pravnega subjekta koristi vse članske ugodnosti in dostopa do vseh informacij, dosegljivih v spletni podatkovni bazi, v korist pravnega subjekta;
 3. v kolikor želi posamezni pravni subjekt pooblastiti za koriščenje vseh članskih ugodnosti in dostopa do vseh informacij več fizičnih oseb, zaposlenih pri enem subjektu, je potrebno za vsakega pooblaščenca posebej izpolniti elektronsko registracijo;
 4. član mora razpolagati z elektronskim naslovom;
 5. ob včlanitvi si uporabnik sam določi uporabniške podatke za dostop (uporabniško ime in geslo), s katerim bo dostopal do spletne podatkovne baze. Če v bazi članov izbrano uporabniško ime že obstoji, bo moral (nov) uporabnik izbrati drugo/novo uporabniško ime;
 6. uporabnik pridobi pravico do vstopa v spletno podatkovno bazo z odobritvijo uporabniških podatkov šele po predhodnem vplačilu avansa na osnovi prejete ponudbe (predračuna) po elektronski pošti;
 7. z vplačilom članarine po ponudbi/predračunu uporabnik soglaša, da prejme račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vpisan elektronski naslov;
 8. preplačil, ki ne presegajo 3,00 €, ne vračamo, zaradi stroškov plačilnega prometa na obeh straneh in naših stroškov administriranja;
 9. vplačana članarina velja za obdobje enega (1) leta (npr. plačilo z dne 01.12.2021 - članarina velja do 01.12.2022);
 10. če je uporabnik pozabil registrirano geslo, ga lahko ponovno pridobi tako, da pod prijavo izbere polje »Pozabil sem geslo«. Uporabniku bo po (pravilnem) vpisu uporabniškega imena na vpisan e-naslov uporabnika v registracijskem obrazcu posredovana povezava, po kateri bo lahko revidiral/spremenil svoje uporabniško geslo. Za primer pozabljenih celotnih uporabniških podatkov (uporabniško ime in uporabniško geslo) uporabniku priporočamo, da z le-tem seznani uredništvo spletne podatkovne baze;
 11. registrirani uporabnik lahko spreminja svoje podatke in/ali podatke pooblaščenca-fizične osebe, tako da se najprej prijavi v spletno podatkovno bazo in nato izbere »Moj račun«. Sprememba uporabniškega imena, priimka in imena pooblaščenca pri članstvu pravnega subjekta se ne sme izvesti brez dovoljenja lastnika spletne strani. V takšnem primeru član zaprosi za spremembo na kontaktni elektronski naslov info@SuperDavki.com in obrazloži oz. utemelji razlog spremembe priimka in imena pooblaščenca (daljša odsotnost, prenehanje delovnega razmerja, upokojitev …);
 12. po vpisu uporabniških podatkov pri prijavi ob vstopu v spletno podatkovno bazo lahko uporabnik uporablja in preglejuje celotno vsebino spletne podatkovne baze (brez omejitev). V kolikor uporabnik več kot 20 minut ne bo izbral nove vsebine od zadnje izbrane vsebine oziroma od prijave, bo avtomatično odjavljen in se mora za nadaljnjo uporabo ponovno prijaviti;
 13. pri zapustitvi spletne podatkovne baze se uporabniku priporoča, da izvrši odjavo iz spletne podatkovne baze z izbiro »Odjava«. Če tega ne bo storil, mu bo ob zapustitvi spletne podatkovne baze brez odjave od 1 minute do 20 minut onemogočen dostop do spletne podatkovne baze;
 14. ugodnosti, ki izvirajo iz naslova vplačane članarine, niso prenosljive (lahko jih koristi samo registrirani član oz. izbrana – pooblaščena fizična oseba s strani pravnega subjekta v korist pravnega subjekta);
 15. uporabnik ne sme svojih uporabniških podatkov posredovati drugemu uporabniku. V kolikor bo lastnik spletne strani pri rutinskih pregledih ugotovil, da se je skušal v spletno podatkovno bazo z istimi uporabniškimi podatki prijaviti drugi uporabnik, bo imetnik uporabniških podatkov o tem obveščen skupaj z zahtevkom za pojasnilo, zakaj je do tega prišlo. Varovanje korektne uporabe dodeljenih uporabniških podatkov za dostop do spletne podatkovne baze se izvaja tudi samodejno - za primer večkratnega nekorektne rokovanja z dodeljenimi uporabniškimi podatki zaznanega na strežniku, se določeni aktivni uporabniški podatki preklopijo na neaktivne, hkrati pa se tudi imetnika pozove k pojasnilu. Če imetnik uporabniških podatkov ne bo podal zadovoljivega pojasnila oziroma ne bo opustil nedovoljenega razpečevanja dodeljenih uporabniških podatkov, bo brez nadomestila izključen iz članstva. Navedene aktivnosti je lastnik spletne podatkovne baze/strani dolžan izvajati tako zaradi zaščite interesov uporabnika kot tudi zaščite interesov lastnika spletne podatkovne baze/strani;
 16. celotna vsebina spletne podatkovne baze/strani je last družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o. Kakršno koli razmnoževanje, razpošiljanje, objavljanje ali kopiranje ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o.

 

Piškotki in anonimni identifikatorji

Ko obiščete spletno stran DAVČNE HIŠE BILANS d.o.o., uporabljamo za zbiranje in shranjevanje podatkov različne tehnologije, vključno s tem, da v vašo napravo pošljemo enega ali več piškotkov ali anonimnih identifikatorjev. Piškotke in anonimne identifikatorje uporabljamo tudi, ko komunicirate s storitvami, ki jih ponujamo partnerjem, kot so oglaševalske storitve ali »dodatne funkcije« DAVČNE HIŠE BILANS d.o.o., ki se lahko prikažejo na drugih spletnih straneh.

Podjetje DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o.avtomatsko zbira podatke o uporabi spletne strani, predvsem podatke, katere podstrani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te podstrani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni podstrani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Podjetje DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o.podatke o obiskanosti www.SuperDavki.com uporablja za lastne potrebe.

Z uporabo naših storitev se v celoti strinjate, da lahko uporabljamo piškotke in nam tako dajete polno dovoljenje, ki je varovano po 157. členu ZEKom-1.

Kako DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o. uporablja piškotke?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran, ki jo obiščete, pošlje brskalniku. Tako je lahko vaš naslednji obisk iste spletne strani bolj uporaben in lažji, tudi hitrejši. Piškotki imajo pomembno vlogo. Uporaba spleta bi bila brez njih znatno manj prijetna. Piškotke uporabljamo za različne namene. Uporabljamo jih na primer, da si zapomnimo nastavitve vašega iskanja, da vam prikažemo ustreznejše teme, da štejemo, koliko obiskov ima neka spletna stran/tema, da vam pomagamo, da se prijavite za naše storitve, in da varujemo vaše podatke. Spodaj si lahko ogledate seznam vrst piškotkov, ki jih uporablja DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., in preberete, kako DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o. uporablja te piškotke. V naših pravilih uporabe je razloženo, kako varujemo vašo zasebnost pri naši uporabi piškotkov in drugo.

Katere piškotke uporabljamo na spletni strani www.SuperDavki.com?

1. Piškotki spletne strani www.SuperDavki.com (1st party cookies - lastni piškotki)

Ime piškotka Namen piškotka Čast trajanja Podjetje
PHPSESSID Ob registraciji in prijavi 30 minut Davčna hiša Bilans d.o.o
SD Izboljšana funkcionalnost iskanja 30 minut Davčna hiša Bilans d.o.o
Temp_sess Ob registraciji in prijavi 30 minut Davčna hiša Bilans d.o.o
USER Ob registraciji in prijavi 30 minut Davčna hiša Bilans d.o.o
anchor Izboljšana funkcionalnost iskanja Do zaprtja brskalnika Davčna hiša Bilans d.o.o
 
2. Piškotki tujih spletnih strani (3rd party cookies - drugi piškotki)
 
Ime piškotka Namen piškotka Čast trajanja Podjetje
__utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
__utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
__utmc Statistika ogledov spletne strani Do zaprtja brskalnika Google Analytics
__utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics
ItemCountPerPage Nastavitve spletne strani 1 mesec Davčna hiša Bilans d.o.o
postsOpen Nastavitve spletne strani 60 minut Davčna hiša Bilans d.o.o
 
S kršitvijo Hišnega reda se lahko člana SUPER kluba / DELUX kluba izključi iz članstva brez odškodninske odgovornosti in povrnitve nadomestila za še veljavno vplačano članarino.

DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o. se bo na vse načine trudila, da zagotovi točne, zanimive, čim bolj korektne podatke in informacije v tej davčni spletni podatkovni bazi, vendar DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o. ne prevzema nobenih jamstev za njihovo verodostojnost. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri vizualni ali vsebinski zasnovi davčne spletne podatkovne baze/strani www.SuperDavki.com, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in podatkov ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v objavljeni vsebini.