aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV IN ZEMELJSKIH PLAZOV IZ AVGUSTA 2023 (ZIUOPZP - neuradno prečiščeno besedilo) 21.11.2023 [!] 21.11.2023
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ (ZOPNN-F - neuradno prečiščeno besedilo) 21.11.2023 [!] 21.11.2023
Pravilnik o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove 16.09.2023 18.09.2023
Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci 16.09.2023 18.09.2023
ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI (ZSDV) 12.03.2022 14.03.2022
ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI (ZDeb) 22.01.2022 [!] 10.01.2022
ZAKON O POGOJIH ZA IZVEDBO UKREPA ODPUSTA DOLGOV (ZPIUOD) 01.08.2015 05.08.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7