aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o obračunu davka na bilančno vsoto bank in hranilnic 27.04.2024 17.04.2024
Pravilnik o dodelitvi pomoči za spodbujanje digitalne vključenosti 24.04.2024 09.04.2024
ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI (ZSDV - neuradno prečiščeno besedilo) 06.04.2024 09.04.2024
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA, DELA IN SOCIALE TER Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH VSEBIN (ZIUZDS) 01.01.2024 [!] 09.01.2024
ZAKON O OBNOVI, RAZVOJU IN ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV (ZORZFS) 23.12.2023 04.01.2024
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV IN ZEMELJSKIH PLAZOV IZ AVGUSTA 2023 (ZIUOPZP - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2023 [!] 31.01.2024
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ (ZOPNN-F - neuradno prečiščeno besedilo) 21.11.2023 [!] 21.11.2023
Pravilnik o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove 16.09.2023 18.09.2023
Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci 16.09.2023 18.09.2023
ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI (ZSDV - neuradno prečiščeno besedilo) 18.04.2023 05.04.2024 03.04.2023
ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI (ZDeb) 22.01.2022 [!] 10.01.2022
ZAKON O POGOJIH ZA IZVEDBO UKREPA ODPUSTA DOLGOV (ZPIUOD) 01.08.2015 05.08.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12