Novosti

Računovodstvo / Računovodstvo / 01.12.2023
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Računovodstvo / Računovodstvo / 01.12.2023
SOP 32 - Neopredmetena sredstva – stroški spletnega mesta
Računovodstvo / Računovodstvo / 30.11.2023
SOP 29 - Dogovori o koncesiji storitev - razkritja
Računovodstvo / Računovodstvo / 29.11.2023
SOP 10 - Državna pomoč – brez posebnih povezav s poslovanjem
Računovodstvo / Računovodstvo / 29.11.2023
SOP 07 - Uvedba eura
Računovodstvo / Računovodstvo / 28.11.2023
OPMSRP 23 - Negotovost glede obravnav davka od dohodka
Računovodstvo / Računovodstvo / 28.11.2023
OPMSRP 22 - Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnja nadomestila
Računovodstvo / Računovodstvo / 28.11.2023
OPMSRP 21 - Dajatve
Računovodstvo / Računovodstvo / 27.11.2023
OPMSRP 20 - Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa

Najbolj obiskano

Računovodstvo / Računovodstvo - 29.11.2023
SOP 07 - Uvedba eura
Računovodstvo / Računovodstvo - 28.11.2023
OPMSRP 23 - Negotovost glede obravnav davka od dohodka
Računovodstvo / Računovodstvo - 28.11.2023
OPMSRP 21 - Dajatve
Računovodstvo / Računovodstvo - 01.12.2023
SOP 32 - Neopredmetena sredstva – stroški spletnega mesta
Računovodstvo / Računovodstvo - 29.11.2023
SOP 10 - Državna pomoč – brez posebnih povezav s poslovanjem
Računovodstvo / Računovodstvo - 01.12.2023
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Računovodstvo / Računovodstvo - 28.11.2023
OPMSRP 22 - Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnja nadomestila
Računovodstvo / Računovodstvo - 27.11.2023
OPMSRP 20 - Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa