Novosti

Računovodstvo / Računovodstvo / 12.02.2024
16. SRS 16 (2024) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti
Računovodstvo / Računovodstvo / 09.02.2024
15. SRS 15 (2024) - Prihodki
Računovodstvo / Računovodstvo / 09.02.2024
14. SRS 14 (2024) - Odhodki
Računovodstvo / Računovodstvo / 09.02.2024
13. SRS 13 (2024) - Stroški dela in stroški povračil
Računovodstvo / Računovodstvo / 29.01.2024
12. SRS 12 (2024) - Stroški materiala in storitev

Najbolj obiskano

Računovodstvo / Računovodstvo - 09.03.2007
ZAKON O RAČUNOVODSTVU (ZR - neuradno prečiščeno besedilo)
Računovodstvo / Računovodstvo - 13.11.2023
10. MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi
Računovodstvo / Računovodstvo - 01.12.2023
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Računovodstvo / Računovodstvo - 10.01.2024
00. UVOD in OKVIR SRS (2024)
Računovodstvo / Računovodstvo - 19.01.2024
01. SRS 1 (2024) - Opredmetena osnovna sredstva
Računovodstvo / Računovodstvo - 19.01.2024
03. SRS 3 (2024) - Finančne naložbe