aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Odločba Ustavnega sodišča - tretji odstavek 71. člena ZDavP-2J (05.07.2024) 05.06.2024 09.07.2024
Odločba Ustavnega sodišča - 18.a člen ZFU (07.06.2024) 16.05.2024 11.06.2024
Odločba Ustavnega sodišča - ZDavP-2 (05.10.2023) 05.10.2023 25.10.2023
Odločba Ustavnega sodišča - ZDavP-2 (23.06.2023) 01.06.2023 28.06.2023
Sklep Ustavnega sodišča RS - 18.a člen ZFU (05.05.2023) 19.04.2023 09.05.2023
Odločba Ustavnega sodišča - 2. poved prvega odstavka 148. člena ZDavP-2 (24.06.2022) 09.06.2022 28.06.2022
Odločba Ustavnega sodišča - peti odstavek 20. člena ZDavP-2 (15.04.2022) 10.03.2022 20.04.2022
Odločba Ustavnega sodišča - tretji in četrti odstavek 68.a člena ZDavP-2 (16.10.2020) 30.09.2020 19.10.2020
Odločba Ustavnega sodišča - razveljavitev sodb VS (št. X Ips 178/2014 in št. X Ips 186/2014) in UprS (št. I U 1899/2013 in št. I U 1983/2013) (25.11.2016) 27.10.2016 30.11.2016
Odločba Ustavnega sodišča - razveljavitev sodbe VS, št. X Ips 370-2011 z dne 13.09.2012 in zavrženje pobude za oceno ustavnosti 172. do 175. člena ZDavP-2 (04.03.2016) 11.02.2016 08.03.2016
Odločba Ustavnega sodišča - Plačnik davka in/ali prejemnik dohodka kot upravičenec za predložitev popravka obračuna davčnega odtegljaja (16.05.2014) 24.04.2014 21.05.2015
Odločba Ustavnega sodišča - 34.a člen ZUP in 4. člen ZIZ (23.06.2009) 27.05.2009 26.06.2009
Odločba Ustavnega sodišča - 196.a ZDavP in 372. člen ZDavP-1 (23.11.2006) 26.10.2006 24.11.2006
Odločba Ustavnega sodišča - prvi in tretji odstavek 96. člena, prvi odstavek 97. člena in drugi odstavek 112. člena ZDavP (27.02.2006) 09.02.2006 14.03.2006
Odločba Ustavnega sodišča - sedmi odstavek 19. člena ZDavP-1 (10.11.2005) 27.10.2005 14.11.2005
Odločba Ustavnega sodišča - 53.a člen ZDS (20.06.2005) 09.06.2005 21.06.2005
Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti - sedmi odstavek 19. člena ZDavP-1 (10.06.2005) 01.06.2005 14.06.2005
Odločba Ustavnega sodišča - 49.a in 45. člen ZDavP (30.11.2004) 11.11.2004 02.12.2004
Odločba Ustavnega sodišča - ZDavP (08.10.2004) 23.09.2004 11.10.2004
Odločba Ustavnega sodišča - peti odstavek 95. člena ZDavP (23.04.2004) 08.04.2004 26.04.2004
Odločba Ustavnega sodišča - 20. člen ZDavP (20.02.2004) 05.02.2004 23.02.2004
Odločba Ustavnega sodišča - 8. in 15.a člen ZDavP (29.10.2003) 08.10.2003 30.10.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22