Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.01.2024
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.01.2024
GRADBENI ZAKON (GZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 04.01.2024
ZAKON O OBNOVI, RAZVOJU IN ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV (ZORZFS)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 04.12.2023
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 146. člena Gradbenega zakona
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 06.09.2023
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 13.07.2023
ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 04.08.2022
GRADBENI ZAKON (GZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 15.07.2022
UREDBA o razvrščanju objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 14.03.2022
ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI (ZSDV)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 10.01.2022
ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI (ZDeb)