Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 14.03.2022
ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI (ZSDV)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 10.01.2022
ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI (ZDeb)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.12.2021
GRADBENI ZAKON (GZ-1)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 07.06.2021
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 15.03.2021
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 12.02.2021
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 10.02.2021
GRADBENI ZAKON (GZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 06.01.2021
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 18.03.2020
ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 17.03.2020
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 17.03.2020
STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 09.10.2019
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 03.09.2019
Odločba Ustavnega sodišča - drugi ostavek 71. člena ZIZ (30.08.2019)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 23.07.2019
Vrste prostorov - uporaba od 20.04.2019 naprej
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 20.06.2018
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.06.2018
UREDBA o razvrščanju objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 28.12.2021
GRADBENI ZAKON (GZ-1)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - uradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 15.03.2021
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 14.03.2022
ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI (ZSDV)