Novosti

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 18.10.2023
DELAVCI MIGRANTI IN DELO OD DOMA – Koordinacija sistemov socialne varnosti
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 17.08.2023
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2- neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 04.08.2023
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 03.08.2023
ZAKON O DOLGOTRAJNI OSKRBI (ZDOsk-1)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 05.04.2023
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 07.12.2022
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 10.06.2022
PRAKTIČNE SMERNICE O NAPOTITVI (izdaja - september 2019)

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 07.12.2022
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 17.08.2023
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2- neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 18.08.2004
ZAKON O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST (ZPSV - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 18.12.2017
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 04.08.2023
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)