Novosti

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 07.12.2022
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 10.06.2022
PRAKTIČNE SMERNICE O NAPOTITVI (izdaja - september 2019)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 10.05.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci")
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 06.04.2022
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2-UPB18 - uradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 08.03.2022
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 08.03.2022
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 06.04.2022
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2-UPB18 - uradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 07.12.2022
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 09.06.2021
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 16.01.2008
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP - neuradno prečiščeno besedilo)