Novosti

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 10.06.2022
PRAKTIČNE SMERNICE O NAPOTITVI (izdaja - september 2019)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 10.05.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci")
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 06.04.2022
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2-UPB18 - uradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 08.03.2022
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 24.01.2022
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 03.11.2021
Odločba Ustavnega sodišča - 397. člen ZPIZ-1 (28.10.2021)