O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3)
Uporaba od: 01.01.2024
Uporaba do:
Datum vpisa: 10.10.2023

Novi Priloga 1 in Priloga 2 se uporabljata za dohodke, izplačane za obdobja od januarja 2024 dalje.

Priloga 1 - Obračun davčnega odtegljaja - REK-O.pdf
Priloga 2 - Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja - REK-1b.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 58
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Seznam računov, ki izpolnjujejo zahteve in se obravnavajo kot izključeni računi v RS 12.04.2024 26.04.2024
Seznam držav in jurisdikcij, ki jim ob izpolnitvi pogojev, opredeljenih v pravnih instrumentih za avtomatično izmenjavo informacij, Republika Slovenija namerava zagotavljati informacije o finančnih računih 15.01.2024 28.03.2024
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 10.02.2024 02.02.2024
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ('obračun DOHDej' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 08.01.2024
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ('obračun DDPO' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 04.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 58