O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 01.01.2023
Uporaba do: 01.01.2023
Datum vpisa: 18.09.2023

Seznam upravičencev do donacij za leto 2023 je bil naknadno spremenjen - podzakonski akt se ne uporabi.

Priloga - Seznam upravičencev do donacij za leto 2023.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov 01.01.2007 10.01.2007
Pravilnik o obrazcu za ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega odstavka 7. člena ZDoh-2 01.01.2007 10.01.2007
Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije 01.01.2007 24.05.2007
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 13.06.2007 27.07.2021 13.06.2007
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj 16.08.2007 05.10.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27