O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 17.07.2024
Uporaba do:
Datum vpisa: 10.06.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.11.2023 [!] 09.10.2023
ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP-UPB17 - uradno prečiščeno besedilo) 22.10.2016 [!] 31.10.2023 15.11.2021
Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti [!] 04.02.2021
ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 31.10.2023 11.01.2021
Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije 14.04.2018 [!] 19.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16