O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2024
Uporaba do:
Datum vpisa: 12.02.2024

Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2024, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 28
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
39.1. SRS 39 (2024) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali v prisilnem prenehanju 01.01.2024 [!] 16.02.2024
35.1. SRS 35 (2024) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih 01.01.2024 [!] 16.02.2024
33.1. SRS 33 (2024) - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah 01.01.2024 15.02.2024
34.1. SRS 34 (2024) - Računovodske rešitve v v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava 01.01.2024 15.02.2024
32.1. SRS 32 (2024) - Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb 01.01.2024 [!] 15.02.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 28