O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 21.11.2023
Uporaba do:
Datum vpisa: 21.11.2023

Posebnost glede uporabe – odstop od določb 52. člena (glej 61. člen ZIUOPZP).
Glede uporabe glej (tudi) končno določbo 58. člena zakona in veljavnost posameznih ukrepov (npr. solidarnostna pomoč iz 52. člena in olajšava za donacije iz 53. člena se uporablja za izplačila v (celem) letu 2023).

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV IN ZEMELJSKIH PLAZOV IZ AVGUSTA 2023 (ZIUOPZP - neuradno prečiščeno besedilo) 21.11.2023 [!] 21.11.2023
Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci 16.09.2023 18.09.2023
Pravilnik o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove 16.09.2023 18.09.2023
ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI (ZSDV) 12.03.2022 14.03.2022
ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI (ZDeb) 22.01.2022 [!] 10.01.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6