O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 18.11.2023
Uporaba do:
Datum vpisa: 20.11.2023

Sporazum se med pristojnima organoma začne uporabljati z dnem, ko drugi od obeh pristojnih organov pošlje sekretariatu usklajevalnega organa uradno obvestilo na podlagi prvega odstavka 7. člena.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 73
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ŠVICA - Konvencija med Vlado Republike Slovenije in švicarskim zveznim svetom o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter o preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom (BCHIDO - neuradno prečiščeno besedilo) 12.10.2023
VEČSTRANSKA KONVENCIJA O IZVAJANJU Z MEDNARODNIMI DAVČNIMI SPORAZUMI POVEZANIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ZMANJŠEVANJA DAVČNE OSNOVE IN PREUSMERJANJA DOBIČKA (MVKPZDO - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 26.01.2023
ŠVEDSKA - Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom (BSEODO) 01.01.2022 13.10.2021
NIZOZEMSKA - Memorandum o soglasju med FURS in Nizozemsko davčno upravo o izmenjavi informacij v zadevah v zvezi z neposrednim obdavčevanjem 01.01.2020 [!] 17.02.2021
KONVENCIJA O ODPRAVI DVOJNEGA OBDAVČEVANJA V ZVEZI S PORAČUNOM DOBIČKA POVEZANIH PODJETIJ (MKKODO; Arbitražna konvencija) 01.05.2004 [!] 09.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 73