O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 18.04.2023
Uporaba do:
Datum vpisa: 04.04.2023

Posebnost glede uporabe - določbe šestega odstavka 1. člena, II. poglavje, V. poglavje, drugi, četrti, sedmi in deseti odstavek 26. člena ter 34. člen tega zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2024.
 

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 38
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 03.08.2023 17.08.2023
ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV - neuradno prečiščeno besedilo) 20.11.2023 09.05.2023
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 08.07.2023 [!] 11.04.2023
ZAKON O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 12.12.2022
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 05.05.2022 [!] 14.11.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 38