O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 20.12.2022
Uporaba do: 31.12.2023
Datum vpisa: 21.12.2022

Posebnost glede uporabe - podkonti 784208, 784209, 784313, 784315, 784322, 784323, 784324, 784325, 784326, 784327 in 784328 iz Priloge I pravilnika se prenehajo uporabljati s 27.12.2023.

Priloga - Kontni načrt.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 09.03.2024 12.03.2024
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 01.01.2024 09.01.2024
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 08.01.2024
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.12.2021 [!] 19.12.2022 29.12.2021
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.09.2021 31.12.2023 25.09.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17