O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 08.11.2022
Uporaba do:
Datum vpisa: 14.11.2022

Posebnost glede uporabe za:
.. začasno premestitev zaposlenega pri izvajalcu socialno varstvenih storitev (veza – 169. člen in 13. poglavje četrtega dela) – glej 57. člen ZIUOPZP;
.. izjema od omejitve dnevne delovne obveznosti, počitkov in dela preko polnega delovnega časa (od 04.08.2023 do 31.12.2023) – glej 58. člen ZIUOPZP.

Posebnost glede uporabe po določbah 17. člena ZNUNBZ, s katerimi se odstopa od določb tretjega odstavka 137. člena ZDR-1 (ukrep velja do 31.03.2023).
Glej tudi Odločbo Ustavnega sodišča - tukaj.
Posebnost glede uporabe po določbah 33. do 35. člena ZDUPŠOP, s katerimi se odstopa od določb 68. in 162. člena ZDR-1 ter določb ZDR-1, ki urejejajo časovne omejitve dnevne delovne obveznosti (ukrep velja v letu 2022).

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 38
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 03.08.2023 17.08.2023
ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV - neuradno prečiščeno besedilo) 20.11.2023 09.05.2023
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 08.07.2023 [!] 11.04.2023
ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS-1) 18.04.2023 [!] 04.04.2023
ZAKON O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 12.12.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 38