O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2023
Uporaba do: 15.10.2023
Datum vpisa: 19.08.2022

Podjetje uporablja NUPB MRS-12 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 52
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 16.05.2024
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov 01.01.2024 [!] 28.12.2023
12. MRS 12 - Davek od dohodka (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 10.11.2023 [!] 09.11.2023
41. MRS 41 - Kmetijstvo 16.10.2023 [!] 27.10.2023
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine 16.10.2023 [!] 27.10.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 52