O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 25.12.2021
Uporaba do: 19.12.2022
Datum vpisa: 29.12.2021

Nova konta 4505 in 4506 se začneta uporabljati 1. januarja 2022.

Priloga 1 - Enotni kontni načrt.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 20.12.2022 21.12.2022
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 24.12.2021 03.02.2021
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.12.2019 [!] 31.12.2020 15.01.2020
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2019 15.01.2020
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 14.01.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15