O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 14.07.2021
Uporaba do:
Datum vpisa: 14.07.2021
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov 16.07.2021 [!] 31.12.2021 16.07.2021
ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (ZDUOP - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 [!] 15.07.2021
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 [!] 15.07.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 [!] 15.07.2021
ZAKON O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ) 14.07.2021 14.07.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39