O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (4) : Prikaži vse priloge (4)
Uporaba od: 01.06.2021
Uporaba do:
Datum vpisa: 11.06.2021
Članek nima posebnosti! Priloga - Najnižji plačni razredi za posamezno delovno mesto in plačni razredi, ki jih je možno doseči z napredovanjem.pdf
Priloga k 4. členu Aneksa št. 4 h KP.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 103
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
33.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPVIZ) 01.06.2021 09.06.2021
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd) 01.06.2021 09.06.2021
36.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST (KPRD) 01.06.2021 08.06.2021
34.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZDRAVNIKE IN ZOBOZDRAVNIKE V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPZZ) 01.06.2021 08.06.2021
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 01.06.2021 07.06.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 103