O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2021
Uporaba do: 01.01.2021
Datum vpisa: 28.01.2021

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MSRP-16 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2021 ali po tem datumu.
MSRP-4 je spremenjen po Uredbi Komisije (EU) št. 2021/1421 in z datumom uporabe poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2021 ali po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 17.05.2024
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 01.12.2023
17. MSRP 17 - Zavarovalne pogodbe 16.10.2023 [!] 17.11.2023
16. MSRP 16 - Najemi 16.10.2023 [!] 31.12.2023 16.11.2023
15. MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci 16.10.2023 [!] 16.11.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32