O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 31.12.2020
Uporaba do:
Datum vpisa: 11.02.2021

Skladno z ZIUOOPE se ne glede na:
- 3. alinejo osmega odstavka 69. člena ZDoh-2 za davčni leti 2020 in 2021 kot pogoj šteje, da v davčnem letu pred davčnim letom, za katero se priglaša obravnava dohodka od malega obsega prve stopnje predelave, prihodki od te dejavnosti ne presegajo 7.000,00 eurov (4. člen ZIUOOPE);
- 123. člen ZDoh-2 za čas trajanja ukrepov po ZIUOOPE šteje, da zneski, prejeti na podlagi ukrepov kmetijske politike (drugi dohodki iz 70. člena ZDoh-2), štejejo v letno davčno osnovo v letu, ko je zavezanec prejel dokončno odločbo (44. člen ZIUOOPE);
- 2. točko tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 so darila, prejeta v letu 2020 v obliki informacijske tehnologije za namene izvedbe izobraževanja učencev in dijakov na daljavo zaradi epidemije (socialna ogroženost in izbor ministrstva za šolstvo), oproščena plačila dohodnine (61. člen ZIUOOPE).

Odstop od določb ZDoh-2 po določbah 32. in 33. člena ZZUOOP in določbah 58., 59. in 60. člena ZIUPOPDVE (glej tudi prehodno določbo 128. člena ZIUPOPDVE).
Objavljeno NUPB ZDoh-2 z dne 06.01.2021 dopolnjujemo skladno z (delnim posegom po določbah) ZDUOP.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O DOHODNINI (ZDoh-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 24.10.2020 [!] 30.12.2020 28.10.2020
ZAKON O DOHODNINI (ZDoh-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 23.10.2020 06.11.2019
ZAKON O DOHODNINI (ZDoh-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2019 03.05.2019
ZAKON O DOHODNINI (ZDoh-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 31.12.2018 11.12.2017
ZAKON O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2019 (ZRPPR1019 - neuradno prečiščeno besedilo) 17.06.2017 31.12.2019 07.06.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15