O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2016
Uporaba do: 31.12.2023
Datum vpisa: 11.01.2016

Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Enotni kontni ovir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije - SRS (2016) (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 21.12.2023
Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice 01.01.2023 02.11.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2