O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 07.09.2023
Datum vpisa: 14.09.2023
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 642
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA V PRIMERU GOLJUFIJE – Drugi pridobitelj blaga – Goljufija, ki se nanaša na del DDV, dolgovanega pri prvi pridobitvi – Obseg zavrnitve pravice do odbitka (C-596/21) 24.11.2022 25.11.2022
BREZPLAČNA DODELITEV NAKUPNIH BONOV OSEBJU PODJETJA DAVČNEGA ZAVEZANCA V OKVIRU PROGRAMA PRIZNAVANJA IN NAGRAJEVANJA – Brezplačno opravljanje storitev – Transakcije, ki se štejejo za opravljanje storitev za plačilo (C-607/20) 17.11.2022 18.11.2022
PRENOS PRAVIC DO EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV – Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina – Prejemnik, ki je sodeloval pri utaji DDV v okviru verige transakcij – Davčni zavezanec, ki je bil ali bi moral biti seznanjen z obstojem te utaje (C-641/21) 27.10.2022 28.10.2022
NACIONALNA UREDITEV, S KATERO JE DOLOČENA SOLIDARNA ODGOVORNOST POSLOVODJE PRAVNE OSEBE, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC – Dolgovi davčno zavezane pravne osebe iz naslova DDV – Dejanja razpolaganja, ki jih je poslovodja storil v slabi veri – Zmanjšanje premoženja pravne osebe, ki povzroči insolventnost (C-1/21) 13.10.2022 17.10.2022
PRODAJE, KI NISO OBDAVČENE Z DDV – NEUPRAVIČENO ZARAČUNAN IN PLAČAN DDV – Likvidacijski postopek izvajalca storitve – Zavrnitev davčnega organa, da prejemniku vrne neupravičeno plačani DDV– Načela učinkovitosti, davčne nevtralnosti in prepovedi diskriminacije (C-397/21) 13.10.2022 14.10.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 642