aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Datum vpisa
Optimiranje poslovnih učinkov skozi davčni vidik (celotno besedilo e-knjige) 17.10.2006
PREDGOVOR 17.10.2006
1. UVOD 17.10.2006
2. POJEM IN CILJI OPTIMIRANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI 17.10.2006
2.1. Pojem optimiranja davčnih obveznosti 17.10.2006
2.2. Cilji optimiranja davčnih obveznosti 17.10.2006
3. POGOJI ZA IZVEDBO OPTIMIRANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI 17.10.2006
3.1. Makroekonomski pogoji za izvedbo optimiranja davčnih obveznosti 17.10.2006
3.2. Mikroekonomski pogoji za izvedbo davčnega optimiranja 17.10.2006
4. DAVČNA STRATEGIJA IN DAVČNA POLITIKA OPTIMIRANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI 17.10.2006
4.1. Faze izvajanja davčne politike 17.10.2006
4.2. Nadzor nad izvajanjem davčne politike 17.10.2006
4.3. Metode določanja davčne politike 17.10.2006
5. ŽIVLJENJSKI CIKLI OPTIMIRANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI 17.10.2006
5.1. Faza priprave 17.10.2006
5.2. Faza izgradnje 17.10.2006
5.3. Faza rasti 17.10.2006
5.4. Faza diferenciranja 17.10.2006
5.5. Faza konsolidacije 17.10.2006
5.6. Faza likvidacije 17.10.2006
6. NEKATERI PROBLEMI PRI OPTIMIRANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI V SLOVENIJI 17.10.2006
6.1. Opredelitev davčno priznanih odhodkov 17.10.2006
6.2. Poslovanje med povezanimi osebami 17.10.2006
6.3. Ugotavljanje transfernih cen 17.10.2006
7. ŠE NEKAJ PRAKTIČNIH PRIMEROV OPTIMIRANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI V SLOVENIJI 17.10.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26