aktualno arhiv vse     Število vpisov: 299
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DOHODEK IZ DPR V TUJINI – Stroški prehrane in prevoza – Rok za uveljavljanje povračila stroškov – Pravica do izjave ter predlaganje novih dejstev in dokazov (I U 1009/2020-12) 29.03.2023 14.11.2023
STROŠKI POSTOPKA IN POVRNITEV STROŠKOV POSTOPKA – Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (I U 573/2021-9) 28.02.2023 19.05.2023
DOHODNINA OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI – Oddajanje stanovanj v najem po spletnih ponudnikih (I U 260/2021-21) 05.01.2023 11.05.2023
PRODAJA LASTNIH POSLOVNIH DELEŽEV – Prikrito izplačilo dobička – Zloraba davčnih predpisov in izogibanje plačilu davka (I U 359/2020-15) 24.11.2022 07.07.2023
POSEBNI PRIMERI ODPRAVE, RAZVELJAVITVE IN SPREMEMBE ODLOČBE – Odmera DDD in dohodnine od dobička iz kapitala (I U 1350/2020-9) 15.09.2022 24.07.2023
DAVČNA IZVRŠBA – Pravica do izjave – Odgovornost poroka za plačilo (II U 523/2017-17) 31.08.2022 11.09.2023
RAČUNI PODIZVAJALCEV KOT VERODOSTOJNE LISTINE IN DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Odhodki nastali v zvezi s pridobivanjem prihodkov – Dokazovanje zavezanca za davek (I U 471/2020-10) 30.08.2022 06.09.2023
DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA - Vrednost kapitala ob pridobitvi - Strošek investicij in vzdrževanja hiše (I U 297/2020-13) 14.07.2022 24.03.2023
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Stroški reprezentance – Prevozni stroški – Račun za plačilo z gotovino (I U 187/2020-22) 27.06.2022 15.05.2023
DRŽAVNA SLUŽBA – Oprostitev plačila dohodnine in uporaba KIDO (II U 559/2019-11) 01.06.2022 10.07.2023
STATUSNO PREOBLIKOVANJE S.P.-JA V DRUŽBO – Prenos pravic in obveznosti – Subsidiarna odgovornost fizične osebe za obveznosti (IV U 172/2021-42) 31.05.2022 15.06.2023
DVIG GOTOVINE S TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA – Plačevanje z gotovino – Drugi dohodek po ZDoh-2 (I U 1898/2017-30) 11.04.2022 19.04.2023
ALOKACIJSKO PRAVILO ZA OBDAVČITEV DOHODKA IZ KIDO IN METODA ZA IZOGIBANJE DVOJNEGA OBDAVČEVANJA – Uporaba določb KIDO ali določb ZDoh-2 (I U 1375/2019-11) 29.03.2022 25.11.2022
VRAČILO OBRESTI OD NEUPRAVIČENO ODMERJENIH IN PLAČANIH OBRESTI – Zastaranje (I U 806/2019-11) 08.03.2022 13.09.2022
ODMERA DOHODNINE ZA DOHODKE IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM IN DRUGE DOHODKE – Izvor finančnih sredstev – Dokazni predlogi za zaslišanje kot primeren dokaz in v skladu s 77. členom ZDavP-2 (I U 878/2018-15) 28.02.2022 27.06.2022
PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA – Pridobitev lastnih poslovnih deležev – Prikrito izplačilo dobička – Zloraba davčnih predpisov – Davčna optimizacija (I U 1998/2020-9) 12.02.2022 15.12.2022
STROŠKI PREVOZA NA DELO IN Z DELA – Zaposlitev pri tujem delodajalcu – Običajno prebivališče (I U 210/2020-10) 01.02.2022 05.07.2022
ODMERA DOHODNINE ČEZMEJNEMU DELOVNEMU MIGRANTU – Uveljavljanje olajšav in v tujini plačanega davka (II U 195/2019-14) 12.01.2022 07.11.2022
VRAČILO SREDSTEV DAVČNE IZVRŠBE – Neupravičena pridobitev (I U 1222/2020-14) 11.01.2022 18.07.2022
PREDLOG ZA OBNOVO DAVČNEGA POSTOPKA – Novo dejstvo – Kazenska sodba (I U 351/2020-13) 20.12.2021 25.07.2022
NEUPOŠTEVANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE (III U 58/2019-11) 21.10.2021 05.08.2022
OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA IN POPRAVEK OBRAČUNA DAVČNEGA ODTEGLJAJA – Vračilo preveč plačanega davka – Upravičeni predlagatelj (III U 57/2019-15) 23.09.2021 01.08.2022
ODSVOJITEV POSLOVNEGA DELEŽA IN DOBIČEK IZ KAPITALA – Vrednost kapitala ob odsvojitvi – Neupoštevanje odloga ugotavljanja kapitalske obveznosti (I U 270/2020-15) 07.09.2021 25.02.2022
NADOMESTILO PLAČE ZA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO – Neporavnane obveznosti – Pravica do izjave (II U 422/2020-11) 02.09.2021 26.10.2021
KNJIGOVODSKE MANIPULACIJE IN POMANJKANJE USTREZNIH MATERIALNIH DOKAZOV – Verodostojni računi, Verodostojna poslovna dokumentacija, Verodostojna dokazila o poslovanju preko TRR – Davčni izogibi in zatajitve skozi daljše časovno obdobje (I U 833/2020-82) 21.06.2021 22.02.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 299