aktualno arhiv vse     Število vpisov: 292
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
STROŠKI POSTOPKA IN POVRNITEV STROŠKOV POSTOPKA – Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (I U 573/2021-9) 28.02.2023 19.05.2023
DOHODNINA OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI – Oddajanje stanovanj v najem po spletnih ponudnikih (I U 260/2021-21) 05.01.2023 11.05.2023
DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA - Vrednost kapitala ob pridobitvi - Strošek investicij in vzdrževanja hiše (I U 297/2020-13) 14.07.2022 24.03.2023
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Stroški reprezentance – Prevozni stroški – Račun za plačilo z gotovino (I U 187/2020-22) 27.06.2022 15.05.2023
DVIG GOTOVINE S TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA – Plačevanje z gotovino – Drugi dohodek po ZDoh-2 (I U 1898/2017-30) 11.04.2022 19.04.2023
ALOKACIJSKO PRAVILO ZA OBDAVČITEV DOHODKA IZ KIDO IN METODA ZA IZOGIBANJE DVOJNEGA OBDAVČEVANJA – Uporaba določb KIDO ali določb ZDoh-2 (I U 1375/2019-11) 29.03.2022 25.11.2022
VRAČILO OBRESTI OD NEUPRAVIČENO ODMERJENIH IN PLAČANIH OBRESTI – Zastaranje (I U 806/2019-11) 08.03.2022 13.09.2022
ODMERA DOHODNINE ZA DOHODKE IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM IN DRUGE DOHODKE – Izvor finančnih sredstev – Dokazni predlogi za zaslišanje kot primeren dokaz in v skladu s 77. členom ZDavP-2 (I U 878/2018-15) 28.02.2022 27.06.2022
PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA – Pridobitev lastnih poslovnih deležev – Prikrito izplačilo dobička – Zloraba davčnih predpisov – Davčna optimizacija (I U 1998/2020-9) 12.02.2022 15.12.2022
STROŠKI PREVOZA NA DELO IN Z DELA – Zaposlitev pri tujem delodajalcu – Običajno prebivališče (I U 210/2020-10) 01.02.2022 05.07.2022
ODMERA DOHODNINE ČEZMEJNEMU DELOVNEMU MIGRANTU – Uveljavljanje olajšav in v tujini plačanega davka (II U 195/2019-14) 12.01.2022 07.11.2022
VRAČILO SREDSTEV DAVČNE IZVRŠBE – Neupravičena pridobitev (I U 1222/2020-14) 11.01.2022 18.07.2022
PREDLOG ZA OBNOVO DAVČNEGA POSTOPKA – Novo dejstvo – Kazenska sodba (I U 351/2020-13) 20.12.2021 25.07.2022
NEUPOŠTEVANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE (III U 58/2019-11) 21.10.2021 05.08.2022
OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA IN POPRAVEK OBRAČUNA DAVČNEGA ODTEGLJAJA – Vračilo preveč plačanega davka – Upravičeni predlagatelj (III U 57/2019-15) 23.09.2021 01.08.2022
ODSVOJITEV POSLOVNEGA DELEŽA IN DOBIČEK IZ KAPITALA – Vrednost kapitala ob odsvojitvi – Neupoštevanje odloga ugotavljanja kapitalske obveznosti (I U 270/2020-15) 07.09.2021 25.02.2022
NADOMESTILO PLAČE ZA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO – Neporavnane obveznosti – Pravica do izjave (II U 422/2020-11) 02.09.2021 26.10.2021
KNJIGOVODSKE MANIPULACIJE IN POMANJKANJE USTREZNIH MATERIALNIH DOKAZOV – Verodostojni računi, Verodostojna poslovna dokumentacija, Verodostojna dokazila o poslovanju preko TRR – Davčni izogibi in zatajitve skozi daljše časovno obdobje (I U 833/2020-82) 21.06.2021 22.02.2022
OBDAVČITEV PREJEMKOV IZ TUJINE – Obnovitev postopka odmere dohodnine – Samoprijava in uveljavljanje stroškov za prehrano in potne stroške (II U 181/2018-9) 06.01.2021 23.07.2021
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA ZA PRETEKLA LETA (I U 642/2019-13) 09.12.2020 29.06.2021
MEDNARODNO SODELOVANJE V DAVČNIH ZADEVAH – Izvršilni naslov (IV U 59/2018-9) 18.11.2020 26.11.2021
REZIDENTSTKI STATUS – Središče osebnih in ekonomskih interesov – Pravica izjave (II U 217/2018-14) 04.11.2020 05.07.2021
POVRAČILA STROŠKOV PRI ČLANU UPRAVNEGA OZ. NADZORNEGA ODBORA DRUŽBE – Povračila stroškov prihoda na delo in z dela ali stroškov na službeni poti – Standard obrazložitve odločbe po ZUP (I U 2535/2018-10) 13.10.2020 09.03.2021
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Oblikovanje rezervacij – Svetovalne storitve – Pogojna obveznost in dokazno breme v davčnem postopku (X Ips 281/2017) 08.07.2020 08.09.2020
STROŠKI DAVČNEGA POSTOPKA – Povračilo stroškov – Članstvo v stanovskem združenju (I U 620/19-13) 02.06.2020 24.03.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 292