aktualno arhiv vse     Število vpisov: 307
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODMERA DDPO – Vključitev skritih rezerv iz oddelitve finančne naložbe in izredni prihodki iz naslova prejetih sredstev – Restriktivna razlaga dokazne prekluzije (I U 1663/2021-15) 12.02.2024 14.06.2024
ODLOČBA IZDANA NA PODLAGI RAZPOLOŽLJIVIH PODATKOV FURS – Uveljavljanje olajšave za VDČ (III U 285/2019-9) 30.01.2024 21.05.2024
ODMERA DAVKA V POSEBNIH PRIMERIH – Ocena davčne osnove – Nenapovedani dohodki (I U 174/2020-35) 24.01.2024 16.07.2024
OPROSTITEV PLAČILA DDV PRI DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE SKLADNO S 46. ČLENOM ZDDV-1 – Zavrnitev oprostitve – Predložitev dokazil šele v pripombah na zapisnik DIN in v pritožbi zoper izpodbijano odločbo (I U 759/2023-37) 11.10.2023 13.05.2024
NEPLAČANI DAVEK – Nastanek davčne obveznosti in vložitev davčne napovedi – Obračun obresti po Samoprijavi (I U 263/2023-20) 07.09.2023 10.05.2024
DAVČNA OSNOVA PRI DPR – Rok za uveljavljanje povračila stroškov – Uveljavljanje v pritožbi na odločbo in načelo davčne pravičnosti (I U 788/2020-12) 25.07.2023 17.07.2024
PRITOŽBA ZOPER ODLOČBO O REZIDENTSKEM STATUSU – Pravila vročanja in pravočasnost pritožbe (I U 21/2023-7) 28.06.2023 19.06.2024
ROK ZA IZDAJO DOHODNINSKE ODLOČBE – Prekoračitev roka – Plačilo obresti (I U 47/2021-11) 06.04.2023 28.05.2024
DOHODEK IZ DPR V TUJINI – Stroški prehrane in prevoza – Rok za uveljavljanje povračila stroškov – Pravica do izjave ter predlaganje novih dejstev in dokazov (I U 1009/2020-12) 29.03.2023 14.11.2023
STROŠKI POSTOPKA IN POVRNITEV STROŠKOV POSTOPKA – Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (I U 573/2021-9) 28.02.2023 19.05.2023
DOHODNINA OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI – Oddajanje stanovanj v najem po spletnih ponudnikih (I U 260/2021-21) 05.01.2023 11.05.2023
PRODAJA LASTNIH POSLOVNIH DELEŽEV – Prikrito izplačilo dobička – Zloraba davčnih predpisov in izogibanje plačilu davka (I U 359/2020-15) 24.11.2022 07.07.2023
POSEBNI PRIMERI ODPRAVE, RAZVELJAVITVE IN SPREMEMBE ODLOČBE – Odmera DDD in dohodnine od dobička iz kapitala (I U 1350/2020-9) 15.09.2022 24.07.2023
DAVČNA IZVRŠBA – Pravica do izjave – Odgovornost poroka za plačilo (II U 523/2017-17) 31.08.2022 11.09.2023
RAČUNI PODIZVAJALCEV KOT VERODOSTOJNE LISTINE IN DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Odhodki nastali v zvezi s pridobivanjem prihodkov – Dokazovanje zavezanca za davek (I U 471/2020-10) 30.08.2022 06.09.2023
DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA - Vrednost kapitala ob pridobitvi - Strošek investicij in vzdrževanja hiše (I U 297/2020-13) 14.07.2022 24.03.2023
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Stroški reprezentance – Prevozni stroški – Račun za plačilo z gotovino (I U 187/2020-22) 27.06.2022 15.05.2023
DRŽAVNA SLUŽBA – Oprostitev plačila dohodnine in uporaba KIDO (II U 559/2019-11) 01.06.2022 10.07.2023
STATUSNO PREOBLIKOVANJE S.P.-JA V DRUŽBO – Prenos pravic in obveznosti – Subsidiarna odgovornost fizične osebe za obveznosti (IV U 172/2021-42) 31.05.2022 15.06.2023
DOKAZOVANJE V DAVČNEM POSTOPKU – Dokazila – Prejeta denarna sredstva s strani podjetja kot posojilo / drugi dohodek po ZDoh-2 (III U 70/2020-20) 21.04.2022 19.03.2024
DVIG GOTOVINE S TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA – Plačevanje z gotovino – Drugi dohodek po ZDoh-2 (I U 1898/2017-30) 11.04.2022 19.04.2023
VRAČILO OBRESTI OD NEUPRAVIČENO ODMERJENIH IN PLAČANIH OBRESTI – Zastaranje (I U 806/2019-11) 08.03.2022 13.09.2022
ODMERA DOHODNINE ZA DOHODKE IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM IN DRUGE DOHODKE – Izvor finančnih sredstev – Dokazni predlogi za zaslišanje kot primeren dokaz in v skladu s 77. členom ZDavP-2 (I U 878/2018-15) 28.02.2022 27.06.2022
PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA – Pridobitev lastnih poslovnih deležev – Prikrito izplačilo dobička – Zloraba davčnih predpisov – Davčna optimizacija (I U 1998/2020-9) 12.02.2022 15.12.2022
STROŠKI PREVOZA NA DELO IN Z DELA – Zaposlitev pri tujem delodajalcu – Običajno prebivališče (I U 210/2020-10) 01.02.2022 05.07.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 307