aktualno arhiv vse     Število vpisov: 102
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
IZPLAČILO DIVIDEND KAPITALSKO POVEZANI DRUŽBI V NEMČIJO, KI IMA V IZPLAČEVALCU DIVIDEND 25 % LASTNIŠKI DELEŽ 20.04.2023 21.04.2023
OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE – Zaposlitev osebe v poklicu, za katere na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve 17.02.2023 17.02.2023
UPORABA OMV NA ELEKTRIČNI POGON ZA ZASEBNE NAMENE ZAPOSLENEGA – Davčna (ne)priznanost obračunanega DDV od uporabe vozila za zasebne namene 16.06.2022 16.06.2022
TESTIRANJE NA COVID-19 – Vidik dohodnine in DDPO/DOHDej 29.07.2020 29.07.2020
NAKUP ZAŠČITNIH OBRAZNIH MASK – Vidik dohodnine in DDPO/DOHDej 03.04.2020 03.04.2020
DAVČNI VIDIK OBDARITVE POSLOVNIH PARTNERJEV 28.11.2019 29.11.2019
DAVČNI VIDIK OBDARITVE OTROK ZAPOSLENIH DELAVCEV 18.11.2019 20.11.2019
DAVČNI VIDIK OBDARITVE ZAPOSLENIH DELAVCEV 15.11.2019 15.11.2019
IZPLAČILO DIVIDEND KAPITALSKO POVEZANI OSEBI V SRBIJO, KI IMA V IZPLAČEVALCU DIVIDEND 25 % LASTNIŠKI DELEŽ 23.05.2019 23.05.2019
OBDARITEV ZAPOSLENEGA DELAVCA – Davčna obravnava s področja DOH, PSV, DDPO in DDV 01.03.2019 01.03.2019
VPISOVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PO RAČUNOVODSKIH PREDPISIH V DAVČNI OBRAČUN DDPO NA PODLAGI PODATKOV IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA PREDLOŽENEGA NA AJPES 27.03.2017 28.03.2017
DAVČNO PRIZNAVANJE PREVREDNOTOVALNIH POSLOVNIH ODHODKOV ZALOG BLAGA S PRETEČENIM ROKOM UPORABE 27.02.2017 03.03.2017
OBRAČUN OBRESTI ZA DANO POSOJILO HČERINSKI DRUŽBI IZ HRVAŠKE – Način obračuna obresti in znesek obresti za junij 2016 03.06.2016 03.06.2016
DAVČNA OBRAVNAVA DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA DELAVCA 26.06.2014 30.06.2014
DAJANJE NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI V NAJEM ZA DNEVNI POČITEK – STOPNJA DDV IN TURISTIČNA TAKSA 16.06.2014 19.06.2014
PRVA ZAPOSLITEV DELAVCA ZA NEDOLOČEN ČAS - UVELJAVLJANJE UGODNOSTI PRI PLAČILU OBVEZNIH PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST (revidirano, dopolnjeno in dodatno dopolnjeno mnenje) 17.06.2013 11.09.2013
POPRAVEK (ZMANJŠANJE) OBRAČUNANEGA DDV OB ODPISU TERJATEV BREZ SODNEGA POSTOPKA ZA POPLAČILO 02.04.2013 02.04.2013
AMORTIZACIJA VLAGANJ V TUJO NEPREMIČNINO IN EVIDENTIRANJE OOS V PRIMERU NAKUPA TE NEPREMIČNINE S STRANI NAJEMNIKA 25.03.2013 27.03.2013
IZPLAČILO OBRESTI BANKI V AVSTRIJO – obračun, odtegnitev in plačilo davčnega odtegljaja 23.07.2012 24.07.2012
IZPLAČILO OBRESTI MATIČNEMU PODJETJU V NEMČIJO – obračun, odtegnitev in plačilo davčnega odtegljaja 17.07.2012 17.07.2012
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE V LETU 2012 – spremembe po noveli ZDDPO-2H in ZDoh-2J 24.05.2012 24.05.2012
DAVČNI ODPIS VLAGANJA V TUJA OPREDMETENA SREDSTVA, KATEREGA NABAVNA VREDNOST NE PRESEGA 500 EVROV 24.05.2012 12.06.2012
DAVČNA OBRAVNAVA PREMOSTITVENEGA POSOJILA, KI GA DELODAJALEC ODOBRI DELAVCU 30.04.2012 14.05.2012
NABAVA KOLESA S POMOŽNIM MOTORJEM - UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE 21.03.2012 22.03.2012
POVEČANJE DAVČNE OSNOVE DDPO ZA ZNESEK IZKORIŠČENE DAVČNE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE OB PRENEHANJU DRUŽBE PO SKRAJŠANEM POSTOPKU 30.08.2011 30.08.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 102