aktualno arhiv vse     Število vpisov: 162
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ZAVAROVANJE V TUJINI, UGOTOVITEV LASTNOSTI ZAVAROVANCA IN ODMERA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST (I U 516/2021-11) 08.06.2023 14.02.2024
DOHODEK IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA – Osnova za PSV (I U 1100/2020-14) 08.11.2022 30.06.2023
IZBRIS S.P.-ja IZ POSLOVNEGA REGISTRA – Nepredložitev poslovnega poročila (I U 1750/2020-9) 26.10.2022 21.09.2023
DOHODEK IZ DPR IN (DAVČNA) OSNOVA ZA DOHODNINO IN PAVŠAL ZA ZZ (6,36 %) (II U 382/2019-18) 20.04.2022 29.09.2022
ŠTUDENTSKO DELO V TUJINI – Študentska olajšava – Akontacija dohodnine – Prispevki za socialno varnost (I U 1385/2019-14) 19.10.2021 30.05.2022
NAPOTENI DELAVEC IN STROŠKI V ZVEZI Z DELOM – Akontacija dohodnine – Prispevki za socialno varnost (I U 1062/2019-18) 12.10.2021 01.06.2022
DNEVNICE V MEDNARODNIH PREVOZIH (Pdp 359/2021) 09.09.2021 15.11.2021
INSTITUT NEENAKOMERNO RAZPOREJENEGA DELOVNEGA ČASA – Ureditev referenčnih obdobij (X Pdp 322/2021) 09.09.2021 25.05.2022
ENOTNO DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DELO – Neizpolnjevanje pogojev za podaljšanje – Plače izplačane v gotovini in razpoložljiva sredstva na bančnem računu (III U 201/2020-15) 27.08.2021 09.11.2022
DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA PRI PRENOSU POSLOVNEGA DELEŽA – Davčna osnova (I U 92/2020-12) 13.07.2021 16.11.2021
DRUŽBENIK IN POSLOVODNA OSEBA – Podlaga za vključitev v zavarovanje – Izvzem iz obveznega zavarovanja – Koordinacija sistemov socialne varnosti (I U 457/2019-38) 24.03.2021 06.09.2021
VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA – PREPOZNA VLOGA (III U 199/2020-9) 11.03.2021 21.06.2021
DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA – Davčna stopnja – Tretji dedni red – Sestrična (I U 1694/2019-9) 16.02.2021 22.07.2021
DAVEK OD PREMOŽENJA IN DEJANSKI LASTNIK NEPREMIČNINE – Oddajanje poslovnega prostora v najem (I U 182/2019-9) 19.01.2021 10.08.2021
ČEZMEJNO IZVAJANJE STORITEV IN PRIDOBITEV POTRDILA A1 – Pogoji za pridobitev A1 po 12. oz. 13. členu Uredbe 883 (I U 118/2020-9) 15.07.2020 20.05.2021
STATUSNO PREOBLIKOVANJE ZASEBNE IZVAJALKE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI (IV U 32/2020-19) 03.07.2020 18.05.2021
DRUŽBENIKI, KI SO POSLOVODNE OSEBE – Obvezna zavarovalna podlaga (I U 453/2019-13) 02.06.2020 14.10.2020
DOHODEK IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA – Dohodek, stroški in osnova za prispevke (I U 1327/2019-15) 19.05.2020 19.05.2021
NAPOTENI DELAVCI – Napotitev ali službeno potovanje – Povračilo stroškov kot drugi prejemek iz delovnega razmerja (I U 559/2019-9) 12.05.2020 13.05.2021
DRUŽBENIKI, KI SO POSLOVODNE OSEBE – Obvezna zavarovalna podlaga (I U 2565/2017-10) 23.10.2019 30.07.2020
PRODAJA ODPADNIH SUROVIN – Prodaja premičnine ali Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja – Akontacija dohodnine in prispevki (I U 2829/2017-11) 15.10.2019 08.07.2020
VRAČILO DAVKA NA MOTORNA VOZILA – Dokazovanje in fizična prisotnost vozila na ozemlju Slovenije (I U 2415/2018-12) 09.10.2019 18.08.2020
DIN PRI ZAVEZANCU, KI OPRAVLJA ODVETNIŠKE STORITVE – Prekvalifikacija izplačil o poslovnem sodelovanju v dohodek iz delovnega razmerja – Višina dohodka – Obračun obresti v postopku davčnega nadzora (I U 141/2017-12) 17.09.2019 14.06.2021
VRAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST – Zaposlitev nezaposlenega delavca iz problemskega območja (I U 221/2019-11) 20.08.2019 26.05.2020
DOHODEK IZ DPR IN PAVŠALNI PSV ZA ZZ – Oprostitev plačila po mednarodni konvenciji (I U 1921/2018-14) 09.07.2019 14.05.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 162