aktualno arhiv vse     Število vpisov: 122
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OBDAVČITEV FINANČNE POMOČI OB NARAVNIH NESREČAH (poplave …) – Fizična oseba kot prejemnik pomoči 08.08.2023 09.08.2023
ZNESEK POVRAČILA STROŠKOV ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA, KI SE NE VŠTEVA V DAVČNO OSNOVO DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA 09.09.2021 09.09.2021
DAVČNI VIDIK OBDARITVE POSLOVNIH PARTNERJEV 28.11.2019 29.11.2019
DAVČNI VIDIK OBDARITVE OTROK ZAPOSLENIH DELAVCEV 18.11.2019 20.11.2019
DAVČNI VIDIK OBDARITVE ZAPOSLENIH DELAVCEV 15.11.2019 15.11.2019
USTANOVITEV POSLOVNEGA SUBJEKTA – Vpis v register dejanskih lastnikov (RDL) skladno z določili ZPPDFT-1 11.09.2019 11.09.2019
OBDARITEV ZAPOSLENEGA DELAVCA – Davčna obravnava s področja DOH, PSV, DDPO in DDV 01.03.2019 01.03.2019
PLAČILO DAJATEV PRI IZPLAČILU HONORARJA REZIDENTU SLOVENIJE ZA IZRIS LOGOTIPOV 20.02.2019 20.02.2019
PRIDOBITEV POTRDILA A1 ZA DELAVCA – Pogoj običajnega opravljanja dela 11.02.2019 11.02.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI-NORMIRANI – Višina prihodkov v tekočem letu, pri kateri nova zavarovalna osnova v naslednjem letu ne presega najnižje predpisane 09.08.2018 09.08.2018
IZREK GLOBE ODGOVORNI OSEBI ZARADI NEPREDLOŽITVE OZ. PREPOZNE PREDLOŽITVE OBRAČUNA DAVKA 30.05.2017 08.06.2017
OBRAVNAVA STROŠKOV DELA POSLOVODNE OSEBE V POSLOVNIH KNJIGAH IN IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 20.02.2017 22.02.2017
POSOJILO GOSPODARSKE DRUŽBE ODOBRENO FIZIČNI OSEBI – Razkritje posojila v letnem poročilu 30.01.2017 03.02.2017
PRODAJA RABLJENEGA STANOVANJA IN OPREME V STANOVANJU S STRANI ZAVEZANCA FO – dohodnina in DPN 13.09.2016 15.09.2016
OPRAVLJANJE KRATKOTRAJNEGA DELA PO ZPDZC-1 - Pogoj velikosti družbe 29.08.2016 31.08.2016
DAVČNE IN DRUGE OMEJITVE PRIDOBITVE STATUSA USTANOVITELJA / DRUŽBENIKA GOSPODARSKE DRUŽBE in STATUSA S.P. 31.05.2016 14.06.2016
DOLŽNOSTI PRIJAVE PODATKOV O OSNOVAH, PRISPEVKIH TER OBDOBJU ZAVAROVANJA NA ZPIZ (OBRAZEC M-4) ZA POGODBENO DELO Z OBVEZNIM ZAVAROVANJEM PO 18. ČLENU ZPIZ-2 25.04.2016 26.04.2016
DOLOČITEV NOVE ZAVAROVALNE OSNOVE SAMOZAPOSLENE OSEBE – Ugotavljanje povečanja za 20% po desetem odstavku 144. člena ZPIZ-2 29.03.2016 05.04.2016
PRENEHANJE GOSPODARSKE DRUŽBE PO SKRAJŠANEM POSTOPKU IN PRENEHANJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA MED LETOM – Dolžnost predložitve računovodskih izkazov na AJPES 29.03.2016 31.03.2016
DOLOČANJE VELIKOSTI GOSPODARSKE DRUŽBE PO NOVELI ZGD-1I OD 1. JANUARJA 2016 DALJE 25.02.2016 01.03.2016
SPREMENJENA UREDITEV OPROSTITVE PLAČEVANJA PRISPEVKOV ZA STAREJŠE DELAVCE V OBDOBJU od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 – ZIUPTD IN 156. ČLEN ZPIZ-2 24.02.2016 11.03.2016
NADOMESTILO PLAČE V BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA DAN ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI PROSTOVOLJNEGA DAROVANJA KRVI – Poročanje v iREK polja M 23.02.2016 04.03.2016
PRIKAZ BONITETE V PLAČILNI LISTI 30.11.2015 04.12.2015
ODSOTNOST s.p.-ja Z DELA ZARADI PROSTOVOLJNEGA DAROVANJA KRVI – Pravica do nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 30.11.2015 16.12.2015
IZPLAČILO SOLIDARNOSTNE POMOČI DELAVCU OB SMRTI STARŠA DELAVCA – Obračun dohodnine in PSV 11.11.2015 13.11.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 122