aktualno arhiv vse     Število vpisov: 110
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DDPO IN DOLGOROČNE REZERVACIJE – Zanesljiva ocena obveze – Znižanje davčne osnove (X Ips 38/2023) 22.05.2024 05.07.2024
STORITVE ZASTOPANJA IN SVETOVANJA TER DDPO – Uporaba računovodskih izkazov pri priznavanju odhodkov (X Ips 18/2022) 17.05.2023 25.08.2023
TRANSFERNE CENE MED POVEZANIMI OSEBAMI – Obresti od (presežka) posojil – Dokazovanje – Patronatska izjava (X Ips 74/2020) 09.03.2022 05.05.2022
PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA POVEZANI PRAVNI OSEBI - Izogibanje davčnih obveznosti (X Ips 35/2021) 15.02.2022 06.09.2022
MATERIALNO STATUSNO PREOBLIKOVANJE – ZAVODI – Obdavčitev pri združitvah in delitvah (X Ips 90/2020) 17.03.2021 03.06.2021
NAKUP IN PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA TER KNJIŽENJE STROŠKOV POSLOVODENJA KOT NAVIDEZNI PRAVNI POSLI ZA USTVARJANJE IZGUBE (X Ips 223/2017) 13.05.2020 21.08.2020
OBDAVČENJE DIVIDEND, KI SE IZPLAČAJO KOLEKTIVNIM NALOŽBENIM PODJEMOM ZA VLAGANJA V PRENOSLJIVE VREDNOSTNE PAPIRJE – Vračilo odtegnjenega davka na dividende – Objektivna merila za razlikovanje – Merila, ki so po naravi ali de facto ugodnejša za davčne zavezance rezidente (C-156/17) 30.01.2020 30.01.2020
POJEM POVEZANE OSEBE – Transferne cene in prikrito izplačilo dobička (X Ips 336/2017) 19.03.2019 03.06.2019
FIKTIVNA POSOJILA, PRIKRITA DOKAPITALIZACIJA IN DRUGO TER PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (X Ips 119/2016) 30.01.2019 10.04.2019
DAVČNI ODTEGLJAJ PRI PLAČILU STORITEV OSEBAM V DRŽAVAH Z UGODNEJŠO OBDAVČITVIJO – Primernost zakonske ureditev (X Ips 2018/2016) 16.01.2019 20.02.2019
VERODOSTOJNA KNJIGOVODSKA LISTINA IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – Svetovalne storitve (X Ips 259/2016) 24.10.2018 13.02.2019
NEPRIZNAN ODBITEK DDV – Predpisana vsebina računa – Neobičajna poslovna praksa (X Ips 23/2016) 10.10.2018 06.06.2019
IZČLENITEV DELA PRENOSNE DRUŽBE V STEČAJU – Pojem obrat ter prenos sredstev in obveznosti (X Ips 220/2017) 07.03.2018 12.06.2018
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DOHODKOV PODOBNIH DIVIDENDAM IN KIDO – Realizacija skupnega dogovora in prekinitev sodnega postopka (X Dor 7/2017) 14.02.2018 21.03.2018
UPORABA OMV KOT BONITETA, NEVERODOSTOJNI POTNI NALOGI IN UPORABA PLOVILA KOT PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (X Ips 42/2016) 17.05.2017 28.09.2017
NEVERODOSTOJNE KNJIGOVODSKE LISTINE KOT RAZLOG ZA IZLOČITEV ODHODKOV IN NE RAZLOG ZA UGOTAVLJANJE NJIHOVE VIŠINE Z OCENO (X Ips 196/2015) 18.01.2017 30.03.2017
DOHODEK Z VIROM V SLOVENIJI IN DAVČNI ODTEGLJAJ OD DOHODKOV UMETNIKOV IN ŠPORTNIKOV – Odbijanje stroškov poslovanja prejemnika dohodka (X Ips 8/2015) 07.12.2016 14.03.2017
SPLOŠNI NAČIN UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE – (Ne)verodostojne knjigovodske listine (X Ips 5/2015) 30.11.2016 04.06.2018
PROSTOVOLJNA LIKVIDACIJA DRUŽBE IN IZBRIS DOLGA AKTIVNEMU DRUŽBENIKU (X Ips 272/2014) 23.11.2016 08.11.2017
SLABITEV DOBREGA IMENA IN STROŠKI SVETOVALNIH STORITEV KOT DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI (X Ips 194/2014) 30.08.2016 20.07.2017
SMERNICE OECD – Stroški, povezani z izvajanjem poslovne strategije – Nepriznani odhodki iz naslova transfernih cen (X Ips 452/2014) 25.08.2016 30.01.2018
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DOHODKOV PODOBNIH DIVIDENDAM PRI IZPLAČILU ODVISNE DRUŽBE MATIČNI DRUŽBI IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Prikrit pravni posel in neuporaba direktive EU (X Ips 48/2014) 18.06.2015 21.08.2015
SLABITEV NALOŽBENE NEPREMIČNINE VODENE PO MODELU NABAVNE VREDNOSTI – Davčno priznani odhodki DDPO (X Ips 323/2013) 23.04.2015 29.07.2015
PLAČILO STORITVE PROJEKTIRANJA PO RAČUNU KOT DAVČNO PRIZNAN ODHODEK – (Ne)verodostojne knjigovodske listine (X Ips 37/2014) 23.04.2015 04.06.2018
DODATNA ODMERA DAVKOV – Neverodostojne listine – Gotovinska izplačila zaposlenim (X Ips 240/2013) 20.03.2015 14.04.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 110