aktualno arhiv vse     Število vpisov: 637
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 29.11.2022 02.12.2022
OBVEZNOST JAVNE OBJAVE E-NASLOVA – Umik obveznosti 16.11.2022 18.11.2022
DAVEK NA MOTORNA VOZILA (podrobnejši opis, 4. izdaja) 04.11.2022 08.11.2022
ODPRAVNINA ALI SOLIDARNOSTNA POMOČ OB SMRTI DELAVCA V DELOVNEM RAZMERJU 18.10.2022 19.10.2022
POVRAČILO STROŠKOV ZA PREHRANO V OBLIKI BONOV 18.10.2022 26.10.2022
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST PRI S.P.-jih 18.10.2022 28.10.2022
TRAJANJE LETNEGA DOPUSTA – Dvig osnovnega dopusta 10.10.2022 12.10.2022
MINIMALNA PLAČA IN DODATEK K MINIMALNI PLAČI 10.10.2022 13.10.2022
SOGLASJE LASTNIKOV ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V STANOVANJU VEČSTANOVANJSKE STAVBE 19.09.2022 26.09.2022
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 8. izdaja) 16.09.2022 16.09.2022
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA PROMET NEPREMIČNIN (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 6. in 7. izdaja) 08.09.2022 09.09.2022
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE – Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (podrobnejši opis, 7. izdaja) 05.09.2022 06.09.2022
DAVČNA OBRAVNAVA NAPITNINE – ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDDD 01.08.2022 02.08.2022
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Obdavčitev dohodkov študentov (dijakov) po ZDoh-2 in mednarodnih pogodbah (podrobnejši opis, 2. izdaja) 20.07.2022 27.07.2022
OBVEZNA NAVEDBA ZNESKA PLAČE V OGLASIH ZA DELO 19.07.2022 25.07.2022
CARINSKA VREDNOST BLAGA (podrobnejši opis, 2. izdaja) 15.07.2022 15.07.2022
POGOJI ZA UPOKOJITEV IN ODMERA POKOJNINE – Štetje služenja vojaškega roka v delovno dobo 10.07.2022 10.11.2022
OMEJITVE PRI GOTOVINSKEM POSLOVANJU 05.07.2022 12.07.2022
LETNI DOPUST IN REGRES ZA LETNI DOPUST (najpogostejša vprašanja in odgovori) 30.06.2022 08.07.2022
LETNI DOPUST IN REGRES ZA LETNI DOPUST (najpogostejša vprašanja in odgovori) 28.06.2022 29.06.2022
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov (podrobnejši opis, 5. izdaja) 23.06.2022 24.06.2022
MOBING ALI TRPINČENJE NA DELOVNEM MESTU 23.06.2022 13.07.2022
DELOVNI ČAS – Omejitev največjega števila delovnih ur 20.06.2022 20.06.2022
DODATEK ZA MINULO DELO / DELOVNO DOBO 07.06.2022 08.06.2022
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST – Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – samozaposlene osebe (podrobnejši opis, 3. dopolnjena izdaja) 13.04.2022 14.04.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 637