O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 04.05.2023
Datum vpisa: 09.05.2023
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 634
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Zavrnitev na podlagi ničnosti transakcije v skladu z nacionalnim civilnim pravom (C-114/22) 25.05.2023 26.05.2023
POSEBNA UREDITEV ZA RABLJENO BLAGO – Pojem rabljeno blago – Izrabljena vozila, prodana za dele (C-365/22) 17.05.2023 18.05.2023
OBVEZNOSTI OBRAČUNA IN PLAČILA DDV – Sankcije, ki so določene v primeru, da davčni zavezanec ne izpolni obveznosti – Načeli sorazmernosti in davčne nevtralnosti DDV – Pravica do odbitka DDV – Združljivost sankcij (C-418/22) 17.05.2023 17.05.2023
OPROSTITVE ZA OPRAVLJANJE STORITEV, KI SO TESNO POVEZANE S SOCIALNIM SKRBSTVOM IN SOCIALNOVARSTVENIM DELOM TER KI JIH OPRAVLJAJO ORGANIZACIJE, KI JIH ZADEVNA DRŽAVA ČLANICA PRIZNAVA KOT ORGANIZACIJE SOCIALNEGA POMENA – Opravljanje storitev za osebo, ki ni davčni zavezanec v državi članici, ki ni država članica sedeža izvajalca storitev (C-620/21) 11.05.2023 11.05.2023
DAJANJE V NAJEM STALNO NAMEŠČENE OPREME IN STROJEV V OKVIRU ZAKUPA KMETIJSKE STAVBE – Izjeme od oprostitve (C-516/21) 04.05.2023 08.05.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 634