aktualno arhiv vse     Število vpisov: 163
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ASFALTNA BAZA KOT GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT ALI OPREMA – Amortizacija in Olajšava za investiranje (I U 1108/2020-7) 30.08.2022 23.03.2023
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Stroški reprezentance – Prevozni stroški – Račun za plačilo z gotovino (I U 187/2020-22) 27.06.2022 15.05.2023
PRIDOBITNA DEJAVNOST IN DDPO – Zaračunavanje avtorskih honorarjev v imenu avtorjev (I U 1112/2021-16) 26.05.2022 24.05.2023
UVELJAVLJANJE DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE NA PROBLEMSKEM OBMOČJU (I U 1917/2019-11) 05.04.2022 26.08.2022
DIN DOHODKA IZ DEJAVNOSTI – Opravljanje gradbenih storitev v Nemčiji – Skupni znesek prihodkov in odhodkov (I U 1090/2021-19) 20.10.2021 20.03.2023
KNJIGOVODSKE MANIPULACIJE IN POMANJKANJE USTREZNIH MATERIALNIH DOKAZOV – Verodostojni računi, Verodostojna poslovna dokumentacija, Verodostojna dokazila o poslovanju preko TRR – Davčni izogibi in zatajitve skozi daljše časovno obdobje (I U 833/2020-82) 21.06.2021 22.02.2022
DAVČNA OSNOVA ZA DDPO – Povezane osebe – Prihodki in odhodki – Računi za začasne situacije – Storitve pravnega in davčnega svetovanja (I U 2786/2017-22) 13.04.2021 15.06.2021
DDPO IN UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE – Normirani ali dejanski odhodki – Popravljanje davčnega obračuna, če je davčna obveznost previsoko izkazana (I U 1419/2019-9) 04.02.2021 16.08.2021
DDPO IN ZAKON O DAVKU NA TONAŽO – Reinvestiranje – Višina davčne osnove (I U 1561/2019-28) 26.01.2021 13.07.2021
DAVČNA OSNOVA ZA DDPO – Posojila in poroštva – Prikrito izplačilo dobička (I U 1601/2018-13) 22.12.2020 23.06.2021
DDPO IN DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Dokazovanje z verodostojnimi listinami (I U 1415/2018-15) 16.12.2020 09.07.2021
DDPO IN PRIDOBITNA DEJAVNOST – Višje strokovno izobraževanje – Vpisnine, šolnine in drugi prispevki kot prihodki pridobitne dejavnosti (I U 2367/2018-12) 26.11.2020 28.06.2022
RAČUN ZA OPRAVLJENE STORITVE – SESTAVINE RAČUNA – Povezane osebe (I U 338/2018-12) 26.08.2020 12.04.2021
NAKUP IN PRODAJA OSEBNIH AVTOMOBILOV – Navidezni pravni posli – Povezane osebe (I U 2857/2017-9) 21.07.2020 24.11.2020
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Oblikovanje rezervacij – Svetovalne storitve – Pogojna obveznost in dokazno breme v davčnem postopku (X Ips 281/2017) 08.07.2020 08.09.2020
NAVIDEZNI PRAVNI POSLI – ODDAJA PLOVILA V NAJEM – Priznanje davčno priznanih odhodkov in pravica do odbitka vstopnega DDV (I U 846/2017-10) 23.06.2020 23.11.2020
NEPRIZNAVANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV IN ODMERA RAZLIKE DDPO – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje pravnega posla ( I U 1773/2018-11 ) 12.05.2020 14.08.2020
VERODOSTOJNA KNJIGOVODSKA LISTINA IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – Svetovalne in druge storitve (I U 2336/2018-27) 09.03.2020 10.09.2020
NAVIDEZNI PRAVNI POSLI MED POVEZANIMI OSEBAMI IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI DDPO (I U 339/2018-11) 19.11.2019 17.07.2020
POSLOVANJE S POVEZANO DRUŽBO – Transferne cene – Prikrito izplačilo dobička lastnikom fizičnim osebam (I U 1042/2019-21) 20.08.2019 25.03.2020
TRANSFERNE CENE – PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA – Uveljavljanje neodtegnitve davka in vračila odtegnjenega davka – Izjava o izpolnjevanju pogojev in dokazilo o rezidentstvu prejemnika dohodka (I U 571/2019-24) 09.07.2019 11.02.2020
DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – Obresti za posojila in računi za nabavljeno blago (I U 937/2017-12) 26.03.2019 18.09.2019
KNJIGOVODSKE MANIPULACIJE IN POMANJKANJE USTREZNIH MATERIALNIH DOKAZOV – Verodostojni računi, Verodostojna poslovna dokumentacija, Verodostojna dokazila o poslovanju preko TRR – Davčni izogibi in zatajitve skozi daljše časovno obdobje (I U 300/2019-19) 05.03.2019 26.09.2019
TRANSFERNE CENE IN NEODVISNO TRŽNO NAČELO – Tržna cena (I U 2229/2018-22) 05.02.2019 14.08.2019
DDPO IN DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Povezane osebe, posojila, posojilne pogodbe, denarni tok in obresti (I U 310/2018-10) 22.01.2019 30.07.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 163