aktualno arhiv vse     Število vpisov: 173
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODMERA DDPO – Vključitev skritih rezerv iz oddelitve finančne naložbe in izredni prihodki iz naslova prejetih sredstev – Restriktivna razlaga dokazne prekluzije (I U 1663/2021-15) 12.02.2024 14.06.2024
NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA DRUŽBE – Financiranje nakupa s posojilom matične družbe – Obresti, davčna izguba in davčni ščit (I U 669/2019-28) 17.11.2023 08.04.2024
DAVČNA OSNOVA ZA DDPO – (Ne)obstoj dokaznega pravila – Substanciranje dokaznega predloga (I U 902/2021-7) 17.10.2023 15.05.2024
DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – RAZMEJITEV DRUGIH DOHODKOV PO ZDoh-2 OD PRIKRITEGA IZPLAČILA DOBIČKA (I U 1709/2020-49) 16.10.2023 24.04.2024
POSOJILNE POGODBE, UDELEŽBA V DOBIČKU, POGODBE O PRODAJI TERJATEV IN DOGOVORI O POBOTU – Prikrit pravni posel, davčni odtegljaj (I U 647/2021-17) 05.10.2023 08.05.2024
NEPRAVILNOSTI PRI PRIHODKIH IN ODHODKIH V OBRAČUNU DDPO – DVIGI IZ TRR-JA družbe kot Drugi dohodek po ZDoh-2 (I U 1638/2020-14) 01.06.2023 05.06.2024
OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE – Pogoj zaposlitve za nedoločen čas (I U 953/2020-25) 08.05.2023 16.02.2024
DDPO IN DOLGOROČNE REZERVACIJE – Zanesljiva ocena zneska obveze – Znižanje davčne osnove (I U 782/2020-42) 22.02.2023 19.09.2023
ASFALTNA BAZA KOT GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT ALI OPREMA – Amortizacija in Olajšava za investiranje (I U 1108/2020-7) 30.08.2022 23.03.2023
RAČUNI PODIZVAJALCEV KOT VERODOSTOJNE LISTINE IN DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Odhodki nastali v zvezi s pridobivanjem prihodkov – Dokazovanje zavezanca za davek (I U 471/2020-10) 30.08.2022 06.09.2023
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Stroški reprezentance – Prevozni stroški – Račun za plačilo z gotovino (I U 187/2020-22) 27.06.2022 15.05.2023
PRIDOBITNA DEJAVNOST IN DDPO – Zaračunavanje avtorskih honorarjev v imenu avtorjev (I U 1112/2021-16) 26.05.2022 24.05.2023
UVELJAVLJANJE DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE NA PROBLEMSKEM OBMOČJU (I U 1917/2019-11) 05.04.2022 26.08.2022
DIN DOHODKA IZ DEJAVNOSTI – Opravljanje gradbenih storitev v Nemčiji – Skupni znesek prihodkov in odhodkov (I U 1090/2021-19) 20.10.2021 20.03.2023
KNJIGOVODSKE MANIPULACIJE IN POMANJKANJE USTREZNIH MATERIALNIH DOKAZOV – Verodostojni računi, Verodostojna poslovna dokumentacija, Verodostojna dokazila o poslovanju preko TRR – Davčni izogibi in zatajitve skozi daljše časovno obdobje (I U 833/2020-82) 21.06.2021 22.02.2022
DAVČNA OSNOVA ZA DDPO – Povezane osebe – Prihodki in odhodki – Računi za začasne situacije – Storitve pravnega in davčnega svetovanja (I U 2786/2017-22) 13.04.2021 15.06.2021
DDPO IN UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE – Normirani ali dejanski odhodki – Popravljanje davčnega obračuna, če je davčna obveznost previsoko izkazana (I U 1419/2019-9) 04.02.2021 16.08.2021
DDPO IN ZAKON O DAVKU NA TONAŽO – Reinvestiranje – Višina davčne osnove (I U 1561/2019-28) 26.01.2021 13.07.2021
DAVČNA OSNOVA ZA DDPO – Posojila in poroštva – Prikrito izplačilo dobička (I U 1601/2018-13) 22.12.2020 23.06.2021
DDPO IN DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Dokazovanje z verodostojnimi listinami (I U 1415/2018-15) 16.12.2020 09.07.2021
DDPO IN PRIDOBITNA DEJAVNOST – Višje strokovno izobraževanje – Vpisnine, šolnine in drugi prispevki kot prihodki pridobitne dejavnosti (I U 2367/2018-12) 26.11.2020 28.06.2022
RAČUN ZA OPRAVLJENE STORITVE – SESTAVINE RAČUNA – Povezane osebe (I U 338/2018-12) 26.08.2020 12.04.2021
NAKUP IN PRODAJA OSEBNIH AVTOMOBILOV – Navidezni pravni posli – Povezane osebe (I U 2857/2017-9) 21.07.2020 24.11.2020
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Oblikovanje rezervacij – Svetovalne storitve – Pogojna obveznost in dokazno breme v davčnem postopku (X Ips 281/2017) 08.07.2020 08.09.2020
NAVIDEZNI PRAVNI POSLI – ODDAJA PLOVILA V NAJEM – Priznanje davčno priznanih odhodkov in pravica do odbitka vstopnega DDV (I U 846/2017-10) 23.06.2020 23.11.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 173