aktualno arhiv vse     Število vpisov: 175
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OBDAVČITEV NEREZIDENTOV – Olajšava za rezidente držav članic EU/EGP (X Ips 21/2022) 12.04.2023 31.05.2023
DELO V TUJINI IN ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE – Stroški prevoza v tujino in iz tujine – Objektivno neto obdavčenje (X Ips 28/2021) 16.11.2022 14.02.2023
DELO V TUJINI IN ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE – Stroški prevoza v tujino in iz tujine – Objektivno neto obdavčenje (X Ips 42/2021) 29.09.2022 07.11.2022
GOSPODARJENJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI – Garantirani donos, obdavčen z dohodnino (X Ips 91/2017) 23.03.2022 30.08.2022
POGODBA O ODSVOJITVI KAPITALA Z ODLOŽNIM POGOJEM IN ČAS ODSVOJITVE KAPITALA (X Ips 26/2021) 09.03.2022 30.06.2022
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Rezidentstvo po KIDO in ZDoh-2 (X Ips 65/2021) 02.02.2022 15.03.2022
PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA – Prikrito izplačilo dobička – Izogibanje davčnih obveznosti (X Ips 61/2021) 15.12.2021 10.01.2022
IZPLAČILO ODKUPNE VREDNOSTI IZ SKLADA OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA – Drugi dohodki po ZDoh-2 in povprečenje (X Ips 7/2021) 29.09.2021 23.11.2021
ZAHTEVA ZA VRAČILO PLAČANE DOHODNINE OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Razveljavitev pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža (X Ips 1/2021) 29.09.2021 24.11.2021
ODMERA DOHODNINE OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Določitev davčne osnove – Odsvojitev poslovnega deleža – Sklenitev opcijske pogodbe (X Ips 11/2021) 29.09.2021 12.08.2022
DOHODNINA OD DOBIČKA IZ KAPITALA PRI ODSVOJITVI NEPREMIČNINE – Pogodba o preužitku – Pogodba o dosmrtnem preživljanju (X Ips 17/2021) 08.09.2021 21.10.2021
POVRNITEV STROŠKOV PRIHODA NA DELO IN Z DELA – Javni prevoz ali kilometrina – Možnost javnega prevoza (VIII Ips 42/2020) 19.01.2021 28.04.2021
ODSVOJITEV POSLOVNEGA DELEŽA ALI IZPLAČILO DIVIDENDE – Povezane osebe – Spregled pravnega posla prodaje in upoštevanje gospodarske vsebine (X Ips 26/2018) 02.12.2020 04.03.2021
PRIGLASITEV ODLOGA PLAČILA DAVKA PRI PODARITVI KAPITALA (X Ips 218/2017) 16.09.2020 23.11.2020
NAPOVED DOHODKA NA TEMELJU SAMOPRIJAVE VLOŽENE PO PREJETEM INFORMATIVNEM IZRAČUNU – Upoštevanje načela materialne resnice – Priznavanje stroškov v zvezi z delom in olajšav za VDČ (X Ips 27/2020) 01.07.2020 15.09.2020
ODKUP ODPADNIH SUROVIN – Prodaja premičnine kot dohodek oproščen plačila dohodnine (X Ips 20/2018) 20.05.2020 22.07.2020
ČAS ODSVOJITVE KAPITALA – Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja in odložni pogoj – Soglasje pristojnega organa (X Ips 41/2019) 20.05.2020 20.08.2020
ČAS ODSVOJITVE KAPITALA IN ODLOG UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI – Rok za priglasitev (X Ips 42/2019) 20.05.2020 23.06.2022
PRIDOBITEV PROMOCIJSKEGA LISTIČA KOT DOBITKA V NAGRADNI IGRI – Drugi dohodek po ZDoh-2 – Dan na razpolago kot trenutek prejema dohodka (X Ips 189/2017) 27.02.2019 31.05.2019
FIKTIVNA POSOJILA, PRIKRITA DOKAPITALIZACIJA IN DRUGO TER PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (X Ips 119/2016) 30.01.2019 10.04.2019
ODŠKODNINA ZA ŠKODO ZARADI NEZAKONITE RAZREŠITVE – Odvod davkov in prispevkov (VIII Ips 309/2017) 22.01.2019 11.04.2019
IZPLAČILO DRUGEGA DELA REGRESA ZA LETNI DOPUST KOT DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA (X Ips 335/2016) 19.01.2019 28.05.2019
DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Vrednost kapitala ob pridobitvi in odsvojitvi – Naknadna vplačila (X Ips 23/2018) 16.01.2019 31.01.2019
DAVČNO IZOGIBANJE PRI PRODAJI POSLOVNIH DELEŽEV – Prikrito izplačilo dobička (X Ips 283/2016) 16.01.2019 22.02.2019
ODSTOP IZ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA – Izplačilo odkupne vrednosti in dohodnina (X Ips 225/2016) 17.10.2018 04.02.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 175