aktualno arhiv vse     Število vpisov: 827
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OPRAVLJANJE STORITEV VODENJA KNJIGOVODSTVA – Ocena prilivov na transakcijski račun ter odmera DDV (I U 1401/2021-16) 09.10.2023 06.02.2024
NAKUP IN PRODAJA RABLJENIH VOZIL – Pravica do uporabe maržne ureditve (I U 1546/2020-15) 01.06.2023 29.01.2024
KRAJ OPRAVLJANJA STORITEV TEČAJEV, KI JIH V SLOVENIJI OPRAVI DAVČNI ZAVEZANEC IZ DRUGE DRŽAVE – Vračilo DDV (I U 924/2020-23) 04.05.2023 29.11.2023
PREKVALIFIKACIJA NEODVISNEGA V ODVISNO RAZMERJE – Opravljanje dela oziroma storitev prokuristov in direktorjev – Navidezna pogodba (I U 343/2020-20) 25.04.2023 30.08.2023
ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI – Uvrstitev v tarifno oznako ter določitev pravilne stopnje DDV (I U 863/2020-20) 17.04.2023 20.09.2023
PREOBLIKOVANJE OPERATIVNEGA NAJEMA V FINANČNI LIZING – Zloraba sistema DDV – Popravek odbitka DDV (I U 1004/2020-14) 11.04.2023 15.11.2023
FINANČNI LIZING NEPREMIČNIN – Odstop od pogodb zaradi neizpolnjevanja obveznosti ter vračilo predmeta lizinga – Izdani dobropisi ter popravek izstopnega DDV (I U 44/2020-12) 21.03.2023 07.09.2023
ODBITEK VSTOPNEGA DDV – Dejanska izvedba storitve (I U 1574/2020-16) 02.02.2023 22.08.2023
NEPRIZNAVANJE PRAVICE DO ODBITKA VSTOPNEGA DDV – Navidezne dobave – Neverodostojne knjigovodske listine (I U 289/2020-36) 19.01.2023 04.10.2023
ZAHTEVA ZA VRAČILO DDV – Storitve prevoza blaga – Davčni zavezanec, ki prevozni družbi izroči kartico za gorivo, s katero le-ta kupuje gorivo oz. plačuje cestnino za prevoz 12.01.2023 31.08.2023
DOBAVA NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ PO POGODBI O FINANČNEM LEASINGU – Novejša sodna praksa glede davčne obravnave sale and lease back poslov (i u 1769/2019-12) 10.01.2023 11.08.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Zloraba sistema DDV (I U 2019/2019-16) 06.12.2022 10.05.2023
PREPRODAJA RABLJENIH VOZIL – Upravičenost uporabe posebne ureditve za obdavčljive preprodajalce (I U 878/2020-35) 01.12.2022 18.08.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – NEVERODOSTOJNI RAČUNI – Odvzem identifikacijske številke za namene DDV (I U 795/2020-13) 24.11.2022 16.08.2023
UVOZ FILTRACIJSKIH RESPIRATORNIH MASK FFP2 – Izpolnjevanje pogojev za oprostitev plačila carinskih dajatev in DDV (I U 896/2022-21) 27.10.2022 17.05.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA – Oprostitev plačila DDV (I U 1291/2020-9) 04.10.2022 05.06.2023
SOFINANCIRANJE IZ JAVNIH SREDSTEV – Upravičeni stroški – DDV (II U 408/2019-12) 07.09.2022 24.02.2023
ODDAJANJE OSEBNIH VOZIL V NAJEM – Ne vodenje evidenc niti dokumentacije o vračilu vozil – Povezane osebe (I U 444/2020-29) 21.07.2022 17.03.2023
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV (I U 49/2020-16) 14.06.2022 06.06.2023
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV – Preizkus terjatev v stečajnem postopku – Stroški stečajnega postopka (I U 954/2020-22) 10.05.2022 14.04.2023
DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV V KMETIJSTVU – DDV kot priznani strošek (III U 84/2020-8) 21.04.2022 08.11.2023
IZDAJANJE RAČUNOV ZA POSLOVODENJE – Prekvalifikacija obdavčitve dohodka – Zahtevek za vračilo DDV ter izpolnjevanje pogojev (I U 312/2019-11) 12.04.2022 07.03.2023
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV NA PODLAGI SKLEPA O DOMIKU – Nakup nepremičnin (I U 1575/2019-14) 05.04.2022 15.11.2022
POVEZANE OSEBE – Obvladovanje družb po prodaji poslovnih deležev – Oprostitev obračunavanja DDV (I U 1809/2019-15) 02.03.2022 27.05.2022
PRAVICA DO ODBITKA DDV PRI NABAVI OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA – Vgradnja zvočnega signala pri vzvratni vožnji ter naknadna uveljavitev pravice do odbitka DDV (I U 1675/2019-12) 01.02.2022 20.05.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 827