aktualno arhiv vse     Število vpisov: 837
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DOBAVA BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO TER OPROSTITEV PLAČILA DDV – Dokazno breme – Davčna utaja – Missing trader (I U 366/2020-21) 16.05.2024 28.03.2024
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Pridobitev ustreznega računa (I U 1612/2021-27) 20.11.2023 20.03.2024
OPROSTITEV PLAČILA DDV PRI DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE SKLADNO S 46. ČLENOM ZDDV-1 – Zavrnitev oprostitve – Predložitev dokazil šele v pripombah na zapisnik DIN in v pritožbi zoper izpodbijano odločbo (I U 759/2023-37) 11.10.2023 13.05.2024
OPRAVLJANJE STORITEV VODENJA KNJIGOVODSTVA – Ocena prilivov na transakcijski račun ter odmera DDV (I U 1401/2021-16) 09.10.2023 06.02.2024
STOPNJA DDV PRI VSTOPNICAH ZA VSTOPE V TERMALNO KOPALIŠČE V POVEZAVI Z OBISKOM SAVNE – Samostojni storitvi ali enotno opravljena storitev (I U 1141/2021-17) 09.10.2023 18.04.2024
NAJEM VOZILA – FINANČNI ALI POSLOVNI NAJEM – Prenos vseh pomembnih tveganj in koristi lastninske pravice na najemnika (I U 1415/2020-16) 25.09.2023 23.04.2024
PREPRODAJA RABLJENIH VOZIL PO POSEBNI UREDITVI ZA OBDAVČLJIVE PREPRODAJALCE (I U 574/2021-14) 16.08.2023 26.03.2024
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE, OPROŠČENA PLAČILA DDV – Predloženi CMR-ji, iz katerih ne izhaja, kdaj je bilo blago v drugi državi članici prevzeto (I U 294/2021-10) 03.07.2023 04.06.2024
ODPOVED POGODBE PRI DOBAVI MOBILNIH HIŠK TER IZDAJA DOBROPISA – Obveznost popravka odbitka DDV (I U 925/2023-38) 22.06.2023 26.06.2024
OPROSTITEV PLAČILA DDV PRI DOBAVAH BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Pomanjkljivi računi in podatki – Neverodostojne listine (I U 902/202-17) 05.06.2023 20.06.2024
NAKUP IN PRODAJA RABLJENIH VOZIL – Pravica do uporabe maržne ureditve (I U 1546/2020-15) 01.06.2023 29.01.2024
KRAJ OPRAVLJANJA STORITEV TEČAJEV, KI JIH V SLOVENIJI OPRAVI DAVČNI ZAVEZANEC IZ DRUGE DRŽAVE – Vračilo DDV (I U 924/2020-23) 04.05.2023 29.11.2023
PREKVALIFIKACIJA NEODVISNEGA V ODVISNO RAZMERJE – Opravljanje dela oziroma storitev prokuristov in direktorjev – Navidezna pogodba (I U 343/2020-20) 25.04.2023 30.08.2023
ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI – Uvrstitev v tarifno oznako ter določitev pravilne stopnje DDV (I U 863/2020-20) 17.04.2023 20.09.2023
PREOBLIKOVANJE OPERATIVNEGA NAJEMA V FINANČNI LIZING – Zloraba sistema DDV – Popravek odbitka DDV (I U 1004/2020-14) 11.04.2023 15.11.2023
FINANČNI LIZING NEPREMIČNIN – Odstop od pogodb zaradi neizpolnjevanja obveznosti ter vračilo predmeta lizinga – Izdani dobropisi ter popravek izstopnega DDV (I U 44/2020-12) 21.03.2023 07.09.2023
ODBITEK VSTOPNEGA DDV – Dejanska izvedba storitve (I U 1574/2020-16) 02.02.2023 22.08.2023
NEPRIZNAVANJE PRAVICE DO ODBITKA VSTOPNEGA DDV – Navidezne dobave – Neverodostojne knjigovodske listine (I U 289/2020-36) 19.01.2023 04.10.2023
POGODBE O SKUPNEM PODVZEMU – Izročitev kartic za gorivo, s katero prevoznik kupuje gorivo oz. plačuje cestnino za prevoz, ki ga opravi na podlagi sklenjene pogodbe – Transakcija dobave blaga ali opravljanje storitve financiranja nakupa goriva (I U 1678/2020-19) 19.01.2023 27.05.2024
ZAHTEVA ZA VRAČILO DDV – Storitve prevoza blaga – Davčni zavezanec, ki prevozni družbi izroči kartico za gorivo, s katero le-ta kupuje gorivo oz. plačuje cestnino za prevoz 12.01.2023 31.08.2023
DOBAVA NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ PO POGODBI O FINANČNEM LEASINGU – Novejša sodna praksa glede davčne obravnave sale and lease back poslov (i u 1769/2019-12) 10.01.2023 11.08.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Zloraba sistema DDV (I U 2019/2019-16) 06.12.2022 10.05.2023
PREPRODAJA RABLJENIH VOZIL – Upravičenost uporabe posebne ureditve za obdavčljive preprodajalce (I U 878/2020-35) 01.12.2022 18.08.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – NEVERODOSTOJNI RAČUNI – Odvzem identifikacijske številke za namene DDV (I U 795/2020-13) 24.11.2022 16.08.2023
UVOZ FILTRACIJSKIH RESPIRATORNIH MASK FFP2 – Izpolnjevanje pogojev za oprostitev plačila carinskih dajatev in DDV (I U 896/2022-21) 27.10.2022 17.05.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 837