aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Datum vpisa
DDV VIDIK OBDAVČITVE OBRATOVALNIH STROŠKOV V POVEZAVI Z ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM - številka 07/16 23.12.2016
IZPLAČILO DELA PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST PO DOLOČILIH ZDoh-2(R) - dohodnina, prispevki, poročanje v REK - številka 06/16 23.12.2016
Pojmovnik izrazov za NEPREMIČNINSKO STVARNO PRAVO IN ZEMLJIŠKO KNJIGO - številka 05/16 16.12.2016
ROKI ZA PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV-O PRI RAZLIČNIH POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN/ALI PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI (postopek osebnega stečaja, prisilne poravnave, stečajni postopek nad pravno osebo, likvidacija) - številka 04/16 01.07.2016
DAVČNA OBRAVNAVA PLAČIL ZA DELO, KI GA FIZIČNA OSEBA OPRAVLJA ZA DRUGO FIZIČNO OSEBO – Primer delovnega razmerja in osebnega dopolnilnega dela - številka 03/16 13.05.2016
POSEBNA UREDITEV ZA OBDAVČLJIVE PREPRODAJALCE RABLJENEGA BLAGA – Nekatere posebnosti, sodna praksa Sodišča EU ter primeri - številka 02/16 22.03.2016
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV OB PREHODU NA POSEBNO UREDITEV ZA MALE DAVČNE ZAVEZANCE – Obračun DDV ali popravek odbitka DDV od zalog blaga in osnovnih sredstev - številka 01/16 10.02.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7