aktualno arhiv vse     Število vpisov: 140
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODLOČBA O ODMERI AKONTACIJE DOHODNINE IN LETNA DOHODNINSKA ODLOČBA – Vrsta dohodka, Vezanost na pravnomočno (»akontativno«) odločbo (X Ips 9/2023) 17.07.2024 11.07.2024
ALOKACIJSKO PRAVILO ZA OBDAVČITEV DOHODKA IZ KIDO IN METODA ZA IZOGIBANJE DVOJNEGA OBDAVČENJA – Uporaba določb KIDO ali določb ZDoh-2 (X Ips 40/2022) 13.09.2023 20.05.2024
TRANSFERNE CENE MED POVEZANIMI OSEBAMI – Obresti od (presežka) posojil – Dokazovanje – Patronatska izjava (X Ips 74/2020) 09.03.2022 05.05.2022
POTRDILO O PLAČANIH DAVKIH IN NEPLAČAN DAVEK – Preplačilo davka na enem kontu ob hkratnem obstoju neplačanega davka na drugem (X Ips 30/2021) 19.01.2022 06.06.2022
PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA – Prikrito izplačilo dobička – Izogibanje davčnih obveznosti (X Ips 61/2021) 15.12.2021 10.01.2022
ZAHTEVA ZA VRAČILO PLAČANE DOHODNINE OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Razveljavitev pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža (X Ips 1/2021) 29.09.2021 24.11.2021
ODLOG DAVČNE IZVRŠBE IN AKT, KI SE LAHKO IZPODBIJA S TOŽBO V UPRAVNEM SPORU – Zavrženje tožbe – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu (I Up 40/2021) 02.06.2021 08.11.2021
LASTNIK ZASEBNE DRUŽBE, KI JE HKRATI POSLOVODNA OSEBA – Obvezna zavarovalna podlaga in zavezanec za plačilo prispevkov – Status brezposelne osebe in prejemanje denarne socialne pomoči (X Ips 124/2020) 21.04.2021 17.06.2021
ODSVOJITEV POSLOVNEGA DELEŽA ALI IZPLAČILO DIVIDENDE – Povezane osebe – Spregled pravnega posla prodaje in upoštevanje gospodarske vsebine (X Ips 26/2018) 02.12.2020 04.03.2021
PRIGLASITEV ODLOGA PLAČILA DAVKA PRI PODARITVI KAPITALA (X Ips 218/2017) 16.09.2020 23.11.2020
NAPOVED DOHODKA NA TEMELJU SAMOPRIJAVE VLOŽENE PO PREJETEM INFORMATIVNEM IZRAČUNU – Upoštevanje načela materialne resnice – Priznavanje stroškov v zvezi z delom in olajšav za VDČ (X Ips 27/2020) 01.07.2020 15.09.2020
ODKUP ODPADNIH SUROVIN – Prodaja premičnine kot dohodek oproščen plačila dohodnine (X Ips 20/2018) 20.05.2020 22.07.2020
ČAS ODSVOJITVE KAPITALA IN ODLOG UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI – Rok za priglasitev (X Ips 42/2019) 20.05.2020 23.06.2022
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA PO KIDO – Razmerje med sodnim postopkom in postopkom skupnega dogovora (X Ips 12/2018) 17.07.2019 13.11.2019
LICENČNINE IN TRANSFERNE CENE – Uveljavitev v postopku skupnega dogovora sprejete odločitve – Posebno izredno pravno sredstvo (X Ips 25/2016) 17.07.2019 09.04.2021
VLOŽITEV DAVČNE NAPOVEDI NA PODLAGI SAMOPRIJAVE – Začetek postopka o prekršku – Predložitev napovedi na podlagi samoprijave pred vročitvijo plačilnega naloga (IV Ips 46/2018) 19.02.2019 19.04.2019
FIKTIVNA POSOJILA, PRIKRITA DOKAPITALIZACIJA IN DRUGO TER PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (X Ips 119/2016) 30.01.2019 10.04.2019
DAVČNI ODTEGLJAJ PRI PLAČILU STORITEV OSEBAM V DRŽAVAH Z UGODNEJŠO OBDAVČITVIJO – Primernost zakonske ureditev (X Ips 2018/2016) 16.01.2019 20.02.2019
DAVČNO IZOGIBANJE PRI PRODAJI POSLOVNIH DELEŽEV – Prikrito izplačilo dobička (X Ips 283/2016) 16.01.2019 22.02.2019
PORAZDELITEV TRDITVENEGA IN DOKAZNEGA BREMENA – Pojasnitev vira premoženja in odmera davka od nenapovedanih dohodkov (X Ips 76/2017) 10.10.2018 22.01.2019
NAČELO NEPOSREDNEGA IZVAJANJA DOKAZOV – Pojasnitev virov premoženja in odmera davka od nenapovedanih dohodkov (X Ips 200/2016) 10.10.2018 11.02.2019
PREDIZPOLNJEN OBRAČUN PSV V VLOGI OBRAČUNA ZAVEZANCA – Popravljanje obračuna in akt, ki se lahko izpodbija (I Up 70/2018) 05.09.2018 06.11.2018
UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA OZIROMA ELEKTRONSKE NAPRAVE, KI NE ZAGOTAVLJAJO HRAMBE IZVORNIH PODATKOV O IZDANIH RAČUNIH (X Ips 297/2017) 07.03.2018 30.08.2018
SAMOPRIJAVA ZA DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA IN UVELJAVLJANJE ODLOGA UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI (X Ips 184/2017) 14.02.2018 08.05.2018
PREKVALIFIKACIJA IZPLAČILA AVTORSKEGA HONORARJA V DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA LASTNIKA PODJETJA – Prikrito izplačilo plače in breme dokazovanja (X Ips 271/2015) 29.11.2017 07.03.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 140