aktualno arhiv vse     Število vpisov: 197
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PROSTI PRETOK BLAGA – IZVOZ VOZILA, REGISTRIRANEGA V DRŽAVI ČLANICI, V DRŽAVO EGP – Zavrnitev vračila trošarine, plačane za to vozilo, v znesku, sorazmernem s trajanjem njegove uporabe na ozemlju države članice registracije – Načeli enkratnosti obdavčitve s trošarinami in sorazmernosti (C-105/22) 17.05.2023 18.05.2023
NEIZDAJA POTRDILA IZ DAVČNE BLAGAJNE – Kumulacija upravnih sankcij kazenske narave za isto dejanje – Sorazmernost kazni (C-97/21) 04.05.2023 09.05.2023
SOČASNA ZAPOSLITEV IN POTRDILO A1 – Potrdilo, pridobljeno ali uveljavljeno z goljufijo – Uporaba zakonodaje države članice statutarnega sedeža – Pojem statutarni sedež (C-410/21 in C-661/21) 02.03.2023 10.05.2023
DMV IN RABLJENA VOZILA, UVOŽENA IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC – Rabljena vozila, izvožena v druge države članice – Vračilo DMV ob izvozu – Omejitev vračila DMV za vozila, ki so bila dana v promet pred manj kot 10 leti (C-676/21) 02.02.2023 09.02.2023
REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV – Dostop vseh članov širše javnosti do informacij o dejanskih lastnikih – Varstvo osebnih podatkov (C-37/20 in C-601/20) 22.11.2022 23.11.2022
OSEBA, KI STALNO PREBIVA V DRŽAVI ČLANICI IN OPRAVLJA DEJAVNOST ZAPOSLENE OSEBE V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Pogodba o zaposlitvi, sklenjena z eno samo agencijo za zagotavljanje začasnega dela – Obdobja prekinitev – Določitev zakonodaje, ki se uporablja v obdobjih med napotitvami v okviru dela prek agencije za zagotavljanje začasnega dela (C-713/20) 13.10.2022 08.12.2022
KOORDINACIJA SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI – Družinske dajatve – Socialne in davčne ugodnosti – Prilagoditev zneskov glede na ravni cen v državi stalnega prebivališča otrok (C-328/20) 16.06.2022 17.06.2022
LETALSKO OSEBJE IN POJEM DOMAČA BAZA – Delavci, ki so zaposleni na ozemlju dveh ali več držav članic (C-33/21) 19.05.2022 20.05.2022
POJEM OSNOVNI DELOVNI POGOJI IN POGOJI ZAPOSLITVE DELAVCEV, ZAPOSLENIH PRI AGENCIJAH ZA ZAGOTAVLJANJE ZAČASNEGA DELA – Nadomestilo za neizrabljene dni plačanega letnega dopusta in pripadajoči regres v primeru prenehanja delovnega razmerja (C-426/20) 12.05.2022 08.07.2022
NAPOTITEV DELAVCEV – Kazni – Sorazmernost (C-205/20) 08.03.2022 09.03.2022
NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO – Pogoji dela in zaposlitve – Osebni prejemki – Zastaralni rok (C-219/20) 10.02.2022 10.02.2022
DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA IN PRAVICA DO ODBITKA OD DAVČNE OSNOVE – Različno obravnavanje rezidentov in nerezidentov (C-394/20) 21.12.2021 23.12.2021
PROSTI PRETOK KAPITALA – REGISTRACIJA IN OBDAVČITEV MOTORNIH VOZIL – Nacionalna ureditev, ki osebam, ki v Italiji prebivajo več kot 60 dni, prepoveduje vožnjo v tej državi članici z vozilom, registriranim v tujini (C-274/20) 16.12.2021 17.12.2021
UGODNOST ZNIŽANJA HIPOTEKARNEGA IN KATASTRSKEGA DAVKA – Zaprti/Odprti investicijski skladi (C-478/19 in C-479/19) 16.12.2021 20.12.2021
PRAVICA DO DENARNEGA NADOMESTILA ZA PLAČANI LETNI DOPUST, KI NI BIL IZRABLJEN PRED PRENEHANJEM DELOVNEGA RAZMERJA –Predčasna odpoved zaposlenega (C-233/20) 25.11.2021 17.02.2022
NADOMESTILO ZA BREZPOSELNOST IN DELAVEC, KI STALNO PREBIVA IN OPRAVLJA DEJAVNOST ZAPOSLENE OSEBE V PRISTOJNI DRŽAVI ČLANICI – Prenos stalnega prebivališča v drugo državo članico – Oseba, ki ni dejansko opravljala dejavnosti zaposlene osebe v pristojni državi članici, preden je bila popolnoma brezposelna (C-285/20) 30.09.2021 11.10.2021
DELAVEC, KI DEJAVNOST ZAPOSLENE OSEBE OPRAVLJA V DVEH DRŽAVAH ČLANICAH – Minimalna doba, ki se na podlagi nacionalnega prava zahteva za pridobitev pravice do starostne pokojnine – Upoštevanje prispevne dobe, dopolnjene po zakonodaji druge države članice – Izračun zneska pokojninskih dajatev, ki ga je treba plačevati (C-866/19) 30.09.2021 27.10.2021
OBDAVČITEV ENERGENTOV IN ELEKTRIČNE ENERGIJE – Znižanja davkov na porabo energentov in električne energije v korist podjetij, ki opravljajo energetsko intenzivne dejavnosti – Pravila v zvezi z vračilom davkov, pobranih ob kršitvi določb nacionalnega prava, ki so bile sprejete na podlagi možnosti, ki jo imajo države članice na podlagi te direktive – Plačilo obresti (C-100/20) 09.09.2021 17.09.2021
NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V OKVIRU OPRAVLJANJA STORITEV – Vozniki v mednarodnem prevozu - Spoštovanje minimalne urne postavke v državi napotitve – Dnevnica – Plačilo, dodeljeno zaposlenim glede na porabljeno gorivo (C-428/19) 08.07.2021 25.08.2021
AGENCIJSKI DELAVCI – DOLOČITEV DRŽAVE ČLANICE, V KATERI DELODAJALEC OBIČAJNO OPRAVLJA DEJAVNOSTI – Pojem znaten del dejavnosti ne le notranje upravljavske dejavnosti (C-784/19) 03.06.2021 06.08.2021
DOLOČITEV ZAKONODAJE, KI SE UPORABLJA – Oseba, ki je običajno zaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic – Ena sama pogodba o zaposlitvi – Delodajalec s sedežem v državi članici stalnega prebivališča delavca – Opravljanje zaposlitve izključno v drugih državah članicah (C-879/19) 20.05.2021 19.07.2021
DAVEK NA ZAVAROVALNE PREMIJE – Plovila, ki so vpisana v register plovil, ki ga vodi država članica, vendar na podlagi dovoljenja za začasno spremembo zastave plujejo pod zastavo druge države članice ali tretje države (C-786/19) 15.04.2021 15.04.2021
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV IN NAPOTITEV DELAVCEV – Plačilo – Trajanje napotitve – Sprememba obstoječe direktive – Cestni prevoz (C-626/18) 08.12.2020 08.03.2021
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV IN NAPOTITEV DELAVCEV – Plačilo – Trajanje napotitve – Sprememba obstoječe direktive – Obseg načela svobode opravljanja storitev – Cestni prevoz (C-620/18) 08.12.2020 08.03.2021
DOLOČITEV PODJETJA, KI IMA STATUS DELODAJALCA IN SOCIALNA VARNOST DELAVCEV – Vozniki tovornih vozil, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi s podjetjem, vendar so pod dejanskim nadzorom drugega podjetja s sedežem v državi članici stalnega prebivališča voznikov (C-610/18) 16.07.2020 09.09.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 197