aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4
Naslov Datum vpisa
BREXIT (izstop Združenega kraljestva iz EU) – Vidik DDV pri transakcijah z blagom in storitvami od 01.01.2021 naprej, številka 04/20 04.12.2020
UČINEK SODB SODIŠČA EU, V KATERIH SLEDNJE POJASNI IN NATANČNJEJE DOLOČI POMEN TER OBSEG NEKEGA PRAVILA PRAVA EU – Učinek »ex tunc« oz. učinek »za nazaj«, številka 03/20 23.10.2020
HRAMBA POSLOVNE DOKUMENTACIJE, številka 02/20 23.07.2020
ZAPOREDNE DOBAVE BLAGA – Uporaba 20.a člena ZDDV-1 v odvisnosti od tega, kateri od vmesnih dobaviteljev organizira odpošiljanje oz. prevoz blaga, številka 01/20 28.02.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4