aktualno arhiv vse     Število vpisov: 338
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DOHODKOV IZ NEMATERIALIZIRANIH FINANČNIH INSTRUMENTOV – Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (podrobnejši opis) 20.06.2024 20.06.2024
KRITERIJI ZA DOLOČANJE INŠPEKCIJSKIH NADZOROV FURS ZA LETO 2024 (podrobnejši opis) 10.04.2024 16.04.2024
PLAČEVANJE DAVKOV IN DAJATEV (podrobnejši opis, 6. izdaja) 27.03.2024 27.03.2024
REK OBRAZCI – Podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov na REK obrazcu (podrobnejši opis – 4. izdaja) 14.02.2024 14.02.2024
OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK-O obrazec – Dodatni podatki o plači – polja S (podrobnejši opis, 2. izdaja) 05.02.2024 07.02.2024
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DAVČNIH ODTEGLJAJEV – REK-O in REK-1b obrazec (podrobnejši opis, 7. in 8. izdaja) 01.02.2024 05.02.2024
DAVČNA OBRAVNAVA AGRARNE SKUPNOSTI IN NJENIH ČLANOV (1. izdaja) 24.01.2024 26.01.2024
POPRAVLJANJE REK OBRAZCEV, če ob izplačilu niso bili (pravilno) obračunani prispevki od razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov 21.12.2023 21.12.2023
OBRAČUNI DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK obrazci – Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 (velja za izplačila do vključno 31.12.2023) 20.12.2023 22.12.2023
NAVODILO ZA PRIPRAVO IN DOSTAVO PODATKOV O IZPLAČANIH DOHODKIH, KI SO OPROŠČENI PLAČILA DOHODNINE PO 19. ČLENU ZIUOPZP 15.12.2023 15.12.2023
POROČANJE O IZPLAČILIH DOHODKOV, KI SE NE VŠTEVAJO OZIROMA SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO ZA DOHODNINO DO DOLOČENE VIŠINE 01.12.2023 04.12.2023
STORITEV eVROČANJE (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 01.12.2023 06.12.2023
Pogosta vprašanja in odgovori – V ZVEZI Z DAVČNIMI VSEBINAMI V POVEZAVI S POPLAVAMI (spremenjeno pojasnilo - z dne 24.11.2023). 24.11.2023 24.11.2023
AVTOMATIČNA IZMENJAVA PODATKOV NA PODROČJU NEPOSREDNEGA OBDAVČEVANJA (podrobnejši opis, 5. izdaja) 21.11.2023 11.03.2024
MEDNARODNA IZMENJAVA INFORMACIJ S CARINSKEGA IN DAVČNEGA PODROČJA (podrobnejši opis, 3. izdaja) 21.11.2023 11.03.2024
SPREMEMBE REK IN OPSV obrazcev za namene novega obveznega zdravstvenega prispevka 09.10.2023 11.10.2023
IZPOLNJEVANJE REK OBRAZCEV ZA IZPLAČILA NA PODLAGI novele ZOPNN-F in ZIUOPZP 27.09.2023 27.09.2023
VAROVANJE PODATKOV – Davčna tajnost, osebni podatki, razkritje (podrobnejši opis) 11.09.2023 11.09.2023
IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI (podrobnejši opis, 2. dopolnjena izdaja) 05.06.2023 09.06.2023
HRAMBA CARINSKE DOKUMENTACIJE TER SHRANJEVANJE DOKAZIL O POREKLU IN DOKAZILNIH LISTIN 22.05.2023 25.05.2023
PONOVNA OBVEZNOST IZROČANJA IZDANEGA RAČUNA 18.04.2023 18.04.2023
FATCA – Novosti pri poročanju informacij za leto 2022, 2023 in 2024 (podrobnejši opis) 21.03.2023 22.03.2023
ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG IN OBROČNO ODPLAČEVANJE DAVKA – Fizične osebe (podrobnejši opis) 07.03.2023 09.03.2023
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 9. izdaja) 02.03.2023 07.03.2023
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost – začetnike (podrobnejši opis, 7. izdaja) 02.03.2023 08.03.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 338