aktualno arhiv vse     Število vpisov: 326
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK-O obrazca in postopka oddaje preko eDavkov (podrobnejši opis, 1. izdaja) 05.12.2022 05.12.2022
POTRDILA IN RAZKRITJA (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.10.2022 18.10.2022
REK OBRAZCI – Podatki o oblikovanju prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov na REK obrazcu (podrobnejši opis, 1. izdaja) 29.09.2022 06.10.2022
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 8. izdaja) 16.09.2022 16.09.2022
IMPLEMENTACIJA OECD STANDARDA AVTOMATIČNE IZMENJAVE INFORMACIJ O FINANČNIH RAČUNIH IN DIREKTIVE SVETA 2014/107/EU – Podrobnejše informacije o izvajanju postopkov dolžne skrbnosti in poročanju o finančnih računih« (vprašanja in odgovori) 02.08.2022 03.08.2022
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DAVČNIH ODTEGLJAJEV - REK-O obrazec (podrobnejši opis, 2. izdaja) 28.07.2022 29.08.2022
PODPISOVANJE DOKUMENTOV, KI JIH VROČA FURS IN PREVERJANJE NJIHOVE ISTOVETNOSTI (podrobnejši opis, 2. izdaja) 20.07.2022 28.07.2022
IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI (podrobnejši opis, 1. dopolnjena izdaja) 21.06.2022 07.07.2022
FATCA – Novosti pri poročanju informacij za leto 2021 (podrobnejši opis) 09.05.2022 10.05.2022
ROK ZA PLAČILO AKONTACIJ IN ROK ZA ODDAJO DAVČNIH OBRAČUNOV ZA LETO 2021 04.04.2022 04.04.2022
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DOHODKOV IZ NEMATERIALIZIRANIH FINANČNIH INSTRUMENTOV – Obrazložitev III.a poglavja petega dela ZDavP-2 (podrobnejši opis) 04.04.2022 05.04.2022
ČEZMEJNI TEDENSKI DELOVNI MIGRANTI - Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza na delo in z dela 29.03.2022 04.04.2022
SPREMEMBE NA REK OBRAZCIH NA PODLAGI NOVELE ZAKONA O DOHODNINI – ZDoh-2Z 22.03.2022 23.03.2022
KRITERIJI ZA DOLOČANJE INŠPEKCIJSKIH NADZOROV FURS ZA LETO 2022 (podrobnejši opis) 17.02.2022 18.02.2022
UVELJAVLJANJE UGODNOSTI IZ KIDO PO KIDO-12, (NE)REZIDENTSTVO IN INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE 23.11.2021 26.11.2021
STORITEV eVROČANJE (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 21.10.2021 22.10.2021
AVTOMATIČNA IZMENJAVA PODATKOV NA PODROČJU NEPOSREDNEGA OBDAVČEVANJA (podrobnejši opis, 4. izdaja) 23.09.2021 28.09.2021
VPIS TUJEGA IZVAJALCA POKOJNINSKIH NAČRTOV V REGISTER POKOJNINSKIH NAČRTOV 16.09.2021 21.10.2021
SPREMEMBE REZIDENTSKEGA STATUSA – Davčne obveznosti in uveljavljanje ugodnosti iz KIDO 18.08.2021 25.08.2021
PRILAGODLJIVOST REZIDENTSKEGA STATUSA IN UVELJAVLJANJE UGODNOSTI PO KIDO 24.06.2021 11.08.2021
OMEJEVANJE UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ MEDNARODNIH POGODB O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 01.06.2021 02.06.2021
PODEDOVANA ALI V DAR DOBLJENA NEPREMIČNINA – Določanje vrednosti za odmero DDD 14.05.2021 19.05.2021
OBVEZNOST PREDLOŽITVE DAVČNE NAPOVEDI PRI OPROSTITVI DAVKA – Prejem denarja ali nepremičnine – Opravičljivi razlogi za kasnejšo predložitev 20.04.2021 26.04.2021
DOKAZOVANJE V DAVČNEM POSTOPKU, HRAMBA DOKUMENTACIJE IN IZPOLNITEV DAVČNE OBVEZNOSTI 20.04.2021 05.05.2021
USMERITVE PRI DOSTAVI PODATKOV za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od osvojitve VP in drugih deležev ter IK, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah ZA NOTARJE 29.03.2021 30.03.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 326