aktualno arhiv vse     Število vpisov: 332
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
HRAMBA CARINSKE DOKUMENTACIJE TER SHRANJEVANJE DOKAZIL O POREKLU IN DOKAZILNIH LISTIN 22.05.2023 25.05.2023
PONOVNA OBVEZNOST IZROČANJA IZDANEGA RAČUNA 18.04.2023 18.04.2023
PLAČEVANJE DAVKOV IN DAJATEV (podrobnejši opis, 5. izdaja) 28.03.2023 30.03.2023
FATCA – Novosti pri poročanju informacij za leto 2022, 2023 in 2024 (podrobnejši opis) 21.03.2023 22.03.2023
REK OBRAZCI – Podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov na REK obrazcu (podrobnejši opis – 3. izdaja) 16.03.2023 21.03.2023
ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG IN OBROČNO ODPLAČEVANJE DAVKA – Fizične osebe (podrobnejši opis) 07.03.2023 09.03.2023
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 9. izdaja) 02.03.2023 07.03.2023
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost – začetnike (podrobnejši opis, 7. izdaja) 02.03.2023 08.03.2023
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DAVČNIH ODTEGLJAJEV - REK-O obrazec (podrobnejši opis, 4. izdaja) 28.02.2023 28.02.2023
OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK-O obrazca in postopka oddaje preko eDavkov (podrobnejši opis, 3. izdaja) 24.02.2023 06.03.2023
INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA NOVELA ZFU-B 16.02.2023 20.02.2023
REK-O – Poročanje podatkov o nadomestilu plač, ki so predmet delnega povračila po ZPGOPEK 18.01.2023 19.01.2023
INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA NOVELA ZDAVP-2N 29.12.2022 30.12.2022
OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK-O obrazec – Izpolnjevanje dodatnih podatkov o plači – polja S (podrobnejši opis, 1. izdaja) 09.12.2022 13.12.2022
POTRDILA IN RAZKRITJA (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.10.2022 18.10.2022
IMPLEMENTACIJA OECD STANDARDA AVTOMATIČNE IZMENJAVE INFORMACIJ O FINANČNIH RAČUNIH IN DIREKTIVE SVETA 2014/107/EU – Podrobnejše informacije o izvajanju postopkov dolžne skrbnosti in poročanju o finančnih računih« (vprašanja in odgovori) 02.08.2022 03.08.2022
PODPISOVANJE DOKUMENTOV, KI JIH VROČA FURS IN PREVERJANJE NJIHOVE ISTOVETNOSTI (podrobnejši opis, 2. izdaja) 20.07.2022 28.07.2022
IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI (podrobnejši opis, 1. dopolnjena izdaja) 21.06.2022 07.07.2022
ROK ZA PLAČILO AKONTACIJ IN ROK ZA ODDAJO DAVČNIH OBRAČUNOV ZA LETO 2021 04.04.2022 04.04.2022
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DOHODKOV IZ NEMATERIALIZIRANIH FINANČNIH INSTRUMENTOV – Obrazložitev III.a poglavja petega dela ZDavP-2 (podrobnejši opis) 04.04.2022 05.04.2022
ČEZMEJNI TEDENSKI DELOVNI MIGRANTI - Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza na delo in z dela 29.03.2022 04.04.2022
SPREMEMBE NA REK OBRAZCIH NA PODLAGI NOVELE ZAKONA O DOHODNINI – ZDoh-2Z 22.03.2022 23.03.2022
KRITERIJI ZA DOLOČANJE INŠPEKCIJSKIH NADZOROV FURS ZA LETO 2022 (podrobnejši opis) 17.02.2022 18.02.2022
UVELJAVLJANJE UGODNOSTI IZ KIDO PO KIDO-12, (NE)REZIDENTSTVO IN INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE 23.11.2021 26.11.2021
STORITEV eVROČANJE (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 21.10.2021 22.10.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 332