aktualno arhiv vse     Število vpisov: 233
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OBDAVČITEV FINANČNE POMOČI OB NARAVNIH NESREČAH (poplave …) – Fizična oseba kot prejemnik pomoči 08.08.2023 09.08.2023
VIŠINA NORMIRANIH ODHODKOV PRI UGOTAVLJANJU DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI S.P.-ja – Optimiranje plačil dajatev (dohodnina, PSV) in poslovanja 13.07.2023 14.07.2023
PLAČEVANJE AKONTACIJE DOHODNINE PRI S.P.-jih NORMIRANCIH V LETU 2023 21.04.2023 21.02.2023
BONITETA ZA OMV NA ELEKTRIČNI POGON – Določanje nabavne vrednosti 04.02.2022 07.02.2022
UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV – Obstoječe opravljanje dejavnosti in prihodkovni limit za normiranost 19.11.2021 19.11.2021
ZNESEK POVRAČILA STROŠKOV ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA, KI SE NE VŠTEVA V DAVČNO OSNOVO DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA 09.09.2021 09.09.2021
TESTIRANJE NA COVID-19 – Vidik dohodnine in DDPO/DOHDej 29.07.2020 29.07.2020
NAKUP ZAŠČITNIH OBRAZNIH MASK – Vidik dohodnine in DDPO/DOHDej 03.04.2020 03.04.2020
IZPLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU 27.02.2020 27.02.2020
DAVČNI VIDIK OBDARITVE POSLOVNIH PARTNERJEV 28.11.2019 29.11.2019
DAVČNI VIDIK OBDARITVE OTROK ZAPOSLENIH DELAVCEV 18.11.2019 20.11.2019
DAVČNI VIDIK OBDARITVE ZAPOSLENIH DELAVCEV 15.11.2019 15.11.2019
OBRAČUN BONITETE DELOJEMALCU – Članarina za (DELUX) Super klub davkoplačevalcev 21.08.2019 21.08.2019
OBDARITEV ZAPOSLENEGA DELAVCA – Davčna obravnava s področja DOH, PSV, DDPO in DDV 01.03.2019 01.03.2019
PLAČILO DAJATEV PRI IZPLAČILU HONORARJA REZIDENTU SLOVENIJE ZA IZRIS LOGOTIPOV 20.02.2019 20.02.2019
ZMANJŠANJE PRIHODKOV IZ DEJAVNOSTI-NORMIRANI ZA ZNESEK TERJATVE, KI NE BO PLAČANA NA PODLAGI PRAVNOMOČNE PRISILNE PORAVNAVE 23.04.2018 23.04.2018
UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV V LETU 2018 – Višina prihodkov (prihodkovni limit) pri kateri mora zavezanec prenehati z upoštevanjem normiranih odhodkov 14.12.2017 15.12.2017
PRODAJA RABLJENEGA STANOVANJA IN OPREME V STANOVANJU S STRANI ZAVEZANCA FO – dohodnina in DPN 13.09.2016 15.09.2016
BONITETA ZA OMV V POSLOVNEM NAJEMU – Določanje nabavne vrednosti rabljenega OMV, pridobljenega po poslovnem najemu 01.07.2016 06.07.2016
PRIKAZ BONITETE V PLAČILNI LISTI 30.11.2015 04.12.2015
IZPLAČILO SOLIDARNOSTNE POMOČI DELAVCU OB SMRTI STARŠA DELAVCA – Obračun dohodnine in PSV 11.11.2015 13.11.2015
NEPREMIČNINA PRIDOBLJENA V PODJETJE PODJETNIKA PRED 1. JANUARJEM 2005 – Dohodninska obravnava prenosa nepremičnine iz podjetja v gospodinjstvo ob prenehanju opravljanja dejavnosti in po prenehanju dejavnosti opravljene prodaje nepremičnine 29.10.2015 16.11.2015
PLAČEVANJE OBROKOV PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE V PRIMERU PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 13.08.2015 18.08.2015
POVRAČILO STROŠKOV PRIČI V SODNEM POSTOPKU – Dohodninska obravnava in poročanje davčnemu organu 08.07.2015 13.07.2015
OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE ZA OBRESTI OD DENARNIH DEPOZITOV PRI BANKAH IN HRANILNICAH – Znesek oproščen plačila dohodnine 02.06.2015 02.06.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 233