aktualno arhiv vse     Število vpisov: 91
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DELAVEC IZ DRŽAVE ČLANICE, KI JE PRENESEL SVOJE STALNO PREBIVALIŠČE V ŠVICO – Davčne ugodnosti – Omejitev na omejeno obdavčljive delavce, ki so rezidenti države članice ali države pogodbenice Sporazuma o EGP – Enako obravnavanje (C-627/22) 30.05.2024 31.05.2024
DOHODNINA IN DAVČNA UGODNOST NA PODROČJU OBDAVČITVE KAPITALSKIH DOBIČKOV OD ODSVOJITVE DELEŽEV MALIH PODJETIJ – Izključitev podjetij s sedežem v drugih državah članicah (C-472/22) 16.11.2023 21.11.2023
OBDAVČITEV DOHODKOV OD OBRESTI NA OBVEZNICE IN DOLŽNIŠKE VREDNOSTNE PAPIRJE – Obresti, ki jih dolgujejo in izplačajo subjekti nerezidenti na nacionalnem ozemlju – Različno obravnavanje glede na kraj sedeža izdajatelja in subjekta plačnika zadevnih obresti (C-312/22) 12.10.2023 16.10.2023
DOHODNINA ZA DELO ZAPOSLENIH NA PROJEKTIH RAZVOJNE POMOČI – Različno obravnavanje zaposlenih, ki ga financira Evropski razvojni sklad ali je pa je financiran iz nacionalnih proračunskih sredstev (C-15/22) 07.09.2023 08.09.2023
POLITIKE IN PRAKSE PREJEMKOV DIREKTORJEV DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE KNPVP ALI UPRAVITELJA ALTERNATIVNEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA – Dividende, izplačane nekaterim vodstvenim članom – Pojem prejemki (C-352/20) 01.08.2022 26.10.2022
ZAKONODAJA O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA –Dohodki, prejeti v državi članici, ki ni država članica rezidentstva – Način izračuna oprostitve v državi članici rezidentstva – Izguba dela nekaterih davčnih ugodnosti (C-241/20) 15.07.2021 02.09.2021
PROSTI PRETOK KAPITALA IN DOHODKI IZ KAPITALA – Dohodki, ki jih razdeli rezidenčni KNPVP, ustanovljen po pogodbenem pravu – Dohodki, ki jih razdeli KNPVP, ki ima sedež v drugi državi članici in ki je ustanovljen po statutu – Različno obravnavanj (C-480/19) 29.04.2021 07.07.2021
OBDAVČITEV DOBIČKA IZ KAPITALA OD ODSVOJITVE NEPREMIČNIN – Prosti pretok kapitala in izbira obdavčitve pod enakimi pogoji kot rezidenti (C-388/19) 18.03.2021 19.03.2021
OPROSTITEV PLAČILA DAVKA ZA NADOMESTILA, DODELJENA INVALIDOM – Nadomestila, prejeta v drugi državi članici – Izključitev – Različno obravnavanje (C-35/19) 24.10.2019 28.10.2019
POKOJNINA, PREJETA V DRŽAVI ČLANICI, KI NI DRŽAVA ČLANICA STALNEGA PREBIVALIŠČA – Način izračuna oprostitve v državi članici stalnega prebivališča – Izguba dela upravičenja do nekaterih davčnih ugodnosti (C-174/18) 14.03.2019 15.03.2019
PRENOS KRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA FIZIČNE OSEBE – Obdavčenje nerealiziranega kapitalskega dobička iz deležev družbe (C-581/17) 26.02.2019 27.02.2019
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA DOHODNINO ZA PRISPEVKE ZA SOCIALNO VARNOST – Delavec, ki je v koledarskem letu zapustil državo članico zaposlitve (C-272/17) 23.01.2019 29.01.2019
PREPOVED ODBITKA ALI ODTEGLJAJA V ZVEZI Z IZPLAČANIMI ZNESKI ŠTIPENDIJ – Pojem štipendija ki jo sofinancira Evropski socialni sklad – Izenačitev z dohodkom iz delovnega razmerja (C-667/17) 19.12.2018 10.01.2019
DOHODNINA IN MOŽNOST ODBITKA PRISPEVKOV plačanih instituciji za poklicno pokojninsko zavarovanje in v okviru zasebnega pokojninskega zavarovanja – Izključitev za nerezidente (C-480/17) 06.12.2018 06.12.2018
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE IN UPORABA KIDO – (Ne)izvajanje zaposlitve v državi pogodbenici KIDO (C-602/17) 24.10.2018 30.10.2018
DOLOČITEV DOHODKA OD NEPREMIČNIN – Uporaba dveh različnih metod izračuna glede na kraj, kjer je nepremičnina (C-110/17) 12.04.2018 17.04.2018
PRENOS KRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA IZ DRŽAVE ČLANICE V ŠVICO – Obdavčitev nerealiziranega kapitalskega dobička, povezanega z znatnimi deleži v kapitalu družb s sedežem v izvorni državi članici, ob takem prenosu (C-355/16) 15.03.2018 19.03.2018
METODA IZVZETJA S PRIDRŽKOM PROGRESIVNOSTI V DRŽAVI ČLANICI STALNEGA PREBIVALIŠČA – Odštetje prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, plačani na prihodke, prejete v državi članici, ki ni država članica stalnega prebivališča (C-20/16) 22.06.2017 23.06.2017
OBMEJNI DELAVEC, KI JE DAVČNI ZAVEZANEC ZA DOHODNINO V DRŽAVI ČLANICI PREBIVALIŠČA – Nadomestilo, ki ga v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca plača država članica zaposlitve – Fiktivno upoštevanje dohodnine države članice (C-496/15) 02.03.2017 02.03.2017
DAVČNA UGODNOST, NAMENJENA UPOŠTEVANJU NJEGOVEGA OSEBNEGA IN DRUŽINSKEGA POLOŽAJA – Državljan države članice, ki prejema dohodke na ozemlju te države članice in na ozemlju tretje države ter ima stalno prebivališče na ozemlju druge države članice od dohodka (C-283/15) 09.02.2017 10.02.2017
OBDAVČITEV KAPITALSKIH DOBIČKOV FIZIČNIH OSEB, DOSEŽENIH Z ZAMENJAVO POSLOVNIH DELEŽEV – Različno obravnavanje fizičnih oseb, ki zamenjajo poslovne deleže in svoje prebivališče ohranijo na nacionalnem ozemlju, in fizičnih oseb, ki opravijo takšno zamenjavo in svoje prebivališče prenesejo na ozemlje druge države članice (C-503/14) 21.12.2016 23.02.2017
SPORAZUM MED EU IN ŠVICO O PROSTEM PRETOKU OSEB – Enako obravnavanje in davek od dohodka (C-478/15) 21.09.2016 23.09.2016
DVOJNO OBDAVČENJE DIVIDEND – Dvostranska konvencija o preprečevanju dvojnega obdavčevanja (C-176/15) 30.06.2016 01.07.2016
DAVEK NA DOHODEK IN DAVČNI DOBROPIS ZA UPOKOJENCE – Posedovanje potrdila o davčnem odtegljaju, ki ga izda nacionalna uprava (C-300/15) 26.05.2016 01.06.2016
IZDAJANJE DAVČNO UGODNIH BONOV, KI JIH DELODAJALCI DODELIJO SVOJIM ZAPOSLENIM ZA NASTANITEV, PROSTOČASNE AKTIVNOSTI IN PREHRANO (C-179/14) 23.02.2016 02.03.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 91