aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5
Naslov Datum vpisa
FINANČNI LEASING – Temeljne značilnosti za opredelitev obdavčljive transakcije dobave blaga ali obdavčljive transakcije opravljanja storitev za namene DDV, številka 05/17 07.12.2017
PLAČILA DIREKTORJEM d.o.o.-jev SKOZI DOHODNINO IN OB UPORABI KIDO – Primer direktorja rezidenta Nemčije - številka 04/17 29.08.2017
DDV VIDIK PRENOSA BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO UNIJE – Sejmi, dodelavni posli, cenitve blaga, vzpostavitev zalog pri kupcu … - številka 03/17 03.07.2017
ARA, PLAČANA V OKVIRU POGODBENEGA DOGOVORA – Vidik DDV, kadar se ara zadrži, vrne ali všteva v pogodbeni znesek - številka 02/17 12.05.2017
POVRAČILO STROŠKOV DAVČNEGA POSTOPKA, številka 01/17 05.05.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5