aktualno arhiv vse     Število vpisov: 493
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PLAČILO ZA POSLOVNO USPEŠNOST – Kriteriji za določitev pripadajočega zneska – Prisotnost posameznega delavca (X Pdp 781/2022) 10.01.2023 14.03.2023
STATUS REZIDENTA IN SREDIŠČE ŽIVLJENJSKIH INTERESOV – Ugotavljanje rezidentskega statusa – Rezidentstvo po KIDO (I U 133/2020-19) 09.01.2023 16.05.2023
DOHODNINA OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI – Oddajanje stanovanj v najem po spletnih ponudnikih (I U 260/2021-21) 05.01.2023 11.05.2023
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM ZARADI STARŠEVSTVA – Ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izpolnjevanje pogoja obvezno zavarovane vsaj ene osebe za polni delovni čas (I U 1364/2020-15) 22.11.2022 18.04.2023
POSEBNA DAVČNA OSNOVA ZA NAPOTITEV NA ČEZMEJNO OPRAVLJANJE DELA – Neprekinjeno trajanje napotitve več kot 30 dni (I U 326/2020-10) 08.11.2022 14.04.2023
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM ZARADI STARŠEVSTVA – Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izpolnjevanje pogoja obvezno zavarovane vsaj ene osebe za polni delovni čas (I U 1776/2020-11) 25.10.2022 30.05.2023
IZPLAČILO PREVOZNIH STROŠKOV PRI NAPOTENIH – Navidezni pravni posel – Prekvalifikacija izplačil v detašma (I U 1295/2020-10) 28.09.2022 26.05.2023
POSEBNA DAVČNA OSNOVA ZA NAPOTITEV NA ČEZMEJNO OPRAVLJANJE DELA – Neprekinjeno trajanje napotitve več kot 30 dni (I U 330/2021-9) 27.09.2022 25.05.2023
POSEBNA DAVČNA OSNOVA ZA NAPOTITEV NA ČEZMEJNO OPRAVLJANJE DELA – Neprekinjeno trajanje napotitve več kot 30 dni (I U 1005/2020-9) 06.09.2022 06.04.2023
STROŠKI PREVOZA PRI ČLANU NADZORNEGA SVETA – Stroški prevoza na delo in z dela ali stroški na službenem potovanju (I U 383/2020-13) 25.08.2022 23.05.2023
DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA - Vrednost kapitala ob pridobitvi - Strošek investicij in vzdrževanja hiše (I U 297/2020-13) 14.07.2022 24.03.2023
PREJEMKI FIZIČNE OSEBE IZ LIHTENŠTAJNA KOT DRUGI DOHODKI PO ZDoh-2 (I U707/2019-43) 29.06.2022 16.03.2023
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Stroški reprezentance – Prevozni stroški – Račun za plačilo z gotovino (I U 187/2020-22) 27.06.2022 15.05.2023
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM ZARADI STARŠEVSTVA – Ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izpolnjevanje pogoja obvezno zavarovane vsaj ene osebe za polni delovni čas (I U 1192/2020-13) 31.05.2022 13.04.2023
KUPNINA OD PRODAJE PREMIČNINE KOT DRUGI DOHODEK PO ZDoh-2 (II U 150/2017-16) 18.05.2022 24.02.2023
POSOJILO DRUŽBI – Dokazovanje predaje posojila – Nakazila družbe kot drugi dohodek po ZDoh-2 (IV U 208/2017-22) 10.05.2022 25.04.2023
DOHODEK IZ DPR IN (DAVČNA) OSNOVA ZA DOHODNINO IN PAVŠAL ZA ZZ (6,36 %) (II U 382/2019-18) 20.04.2022 29.09.2022
DVIG GOTOVINE S TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA – Plačevanje z gotovino – Drugi dohodek po ZDoh-2 (I U 1898/2017-30) 11.04.2022 19.04.2023
DVIG GOTOVINE IZ TRR-ja DRUŽBE KOT DRUGI DOHODEK po ZDoh-2 (I U 105/2020-13) 05.04.2022 27.10.2022
ALOKACIJSKO PRAVILO ZA OBDAVČITEV DOHODKA IZ KIDO IN METODA ZA IZOGIBANJE DVOJNEGA OBDAVČEVANJA – Uporaba določb KIDO ali določb ZDoh-2 (I U 1375/2019-11) 29.03.2022 25.11.2022
DOHODEK REZIDENTA, DOSEŽEN Z DELOM V AVSTRIJI – Jubilejna nagrada – Jezikovna, logična, sistematična in namenska razlaga zakona – Načelo davčne pravičnosti (II U 281/2019-12) 25.03.2022 14.12.2022
IZPLAČILO ODKUPNE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA POKLICNEGA ZAVAROVANJA – Drugi dohodki po ZDoh-2 - Povprečenje (I U 777/2019-11) 15.03.2022 14.09.2022
DVOJNO REZIDENTSTVO – REZIDENTSTVO PO ZDoh-2 in KIDO – Napačna uporaba materialnega prava (I U 1706/2021-25) 15.03.2022 21.10.2022
IZPLAČILO ODKUPNE VREDNOSTI – Dodatno pokojninsko zavarovanje – Drugi dohodek – Povprečenje (I U 610/2019-14) 08.03.2022 08.11.2022
ODMERA DOHODNINE ZA DOHODKE IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM IN DRUGE DOHODKE – Izvor finančnih sredstev – Dokazni predlogi za zaslišanje kot primeren dokaz in v skladu s 77. členom ZDavP-2 (I U 878/2018-15) 28.02.2022 27.06.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 493