aktualno arhiv vse     Število vpisov: 521
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NAPOTENI DELAVCI – Šoferji v mednarodnih prevozih – Dnevnice kot nadomestilo za prehrano (I U 1817/2019-11) 18.08.2023 09.11.2023
OSEBNE OKOLIŠČINE IN DAVČNO REZIDENTSTVO V SLOVENIJI OZ. AVSTRIJI – Plačilo davka od osebnih dohodkov (II U 233/2020-18) 08.06.2023 08.12.2023
OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE – Pogoj zaposlitve za nedoločen čas (I U 953/2020-25) 08.05.2023 16.02.2024
PREKVALIFIKACIJA NEODVISNEGA V ODVISNO RAZMERJE – Opravljanje dela oziroma storitev prokuristov in direktorjev – Navidezna pogodba (I U 343/2020-20) 25.04.2023 30.08.2023
POVRAČILO STROŠKOV PRIHODA NA DELO IN Z DELA – Najkrajša cestna povezava med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela – Povrnitev vseh stroškov prevoza (kilometrina, cestnine, tunelnine) (I U 1311/2020-17) 06.04.2023 15.09.2023
AKONTACIJA DOHODNINE OD POKOJNINE IZ TUJINE – Glavni/drugi delodajalec (I U 241/2012-15) 23.03.2023 28.08.2023
PRIDOBITEV LASTNIH POSLOVNIH DELEŽEV – Prikrito izplačilo dobička – Izogibanje plačilu davka (I U 1149/2021-18) 23.03.2023 24.11.2023
PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA IN PRIDOBITEV LASTNIH POSLOVNIH DELEŽEV – Izplačilo dividend – Prikrito izplačilo dobička – Izogibanje davčnim obveznostim (I U 515/2021-10) 21.03.2023 27.10.2023
BREZOBRESTNO POSOJILO KOT DRUGI DOHODEK po ZDoh-2 (I U 753/2021-25) 21.03.2023 07.11.2023
DOHODNINA OD DOBIČKA IZ KAPITALA PRI ODSVOJITVI NEPREMIČNINE – Vrednost ob odsvojitvi – Stroški odvetnika, sodnega izvedenca in sodne takse (I U 12/2021-10) 23.02.2023 29.08.2023
DOHODEK IZ OKGD – Kmečko gospodinjstvo – Pripis dohodka članu kmečkega gospodinjstva (I U 1821/2020-10) 17.02.2023 13.09.2023
DRŽAVNA SLUŽBA – Oprostitev plačila dohodnine in uporaba KIDO (II U 143/2020-11) 16.02.2023 28.07.2023
PLAČILO ZA POSLOVNO USPEŠNOST – Kriteriji za določitev pripadajočega zneska – Prisotnost posameznega delavca (X Pdp 781/2022) 10.01.2023 14.03.2023
STATUS REZIDENTA IN SREDIŠČE ŽIVLJENJSKIH INTERESOV – Ugotavljanje rezidentskega statusa – Rezidentstvo po KIDO (I U 133/2020-19) 09.01.2023 16.05.2023
DOHODNINA OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI – Oddajanje stanovanj v najem po spletnih ponudnikih (I U 260/2021-21) 05.01.2023 11.05.2023
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM ZARADI STARŠEVSTVA – Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izpolnjevanje pogoja obvezno zavarovane vsaj ene osebe za polni delovni čas (I U 1772/2020-12) 25.12.2022 13.07.2023
DAVČNO UGODNEJŠA OBRAVNAVA IZPLAČILA ZA POSLOVNO USPEŠNOST (I U 1761/2020-11) 22.12.2022 03.08.2023
OBNOVA POSTOPKA ODMERE DOHODNINE – Dohodki pridobljeni v davčnem letu (I U 786/2020-35) 29.11.2022 21.07.2023
PRODAJA LASTNIH POSLOVNIH DELEŽEV – Prikrito izplačilo dobička – Zloraba davčnih predpisov in izogibanje plačilu davka (I U 359/2020-15) 24.11.2022 07.07.2023
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM ZARADI STARŠEVSTVA – Ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izpolnjevanje pogoja obvezno zavarovane vsaj ene osebe za polni delovni čas (I U 1364/2020-15) 22.11.2022 18.04.2023
STROŠKI PREVOZA NA DELO IN Z DELA – Zaposlitev pri tujem delodajalcu – Običajno prebivališče (I U 78/2021-9) 22.11.2022 21.06.2023
REZIDENTSKI STATUS FIZIČNE OSEBE – Običajno prebivališče zavezanca – Rezidentstvo po ZDoh-2 o uporabi KIDO (I U 1472/2020-17) 10.11.2022 14.06.2023
DELO V TUJINI IN STROŠKI PREVOZA NA DELO IN Z DELA – Običajno prebivališče – Stroški voženj iz Slovenije in nazaj v Slovenijo (I U 208/2020-10) 10.11.2022 04.07.2023
POSEBNA DAVČNA OSNOVA ZA NAPOTITEV NA ČEZMEJNO OPRAVLJANJE DELA – Neprekinjeno trajanje napotitve več kot 30 dni (I U 326/2020-10) 08.11.2022 14.04.2023
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM ZARADI STARŠEVSTVA – Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izpolnjevanje pogoja obvezno zavarovane vsaj ene osebe za polni delovni čas (I U 1776/2020-11) 25.10.2022 30.05.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 521