aktualno arhiv vse     Število vpisov: 474
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DOHODEK IZ DPR IN (DAVČNA) OSNOVA ZA DOHODNINO IN PAVŠAL ZA ZZ (6,36 %) (II U 382/2019-18) 20.04.2022 29.09.2022
DVIG GOTOVINE IZ TRR-ja DRUŽBE KOT DRUGI DOHODEK po ZDoh-2 (I U 105/2020-13) 05.04.2022 27.10.2022
ALOKACIJSKO PRAVILO ZA OBDAVČITEV DOHODKA IZ KIDO IN METODA ZA IZOGIBANJE DVOJNEGA OBDAVČEVANJA – Uporaba določb KIDO ali določb ZDoh-2 (I U 1375/2019-11) 29.03.2022 25.11.2022
IZPLAČILO ODKUPNE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA POKLICNEGA ZAVAROVANJA – Drugi dohodki po ZDoh-2 - Povprečenje (I U 777/2019-11) 15.03.2022 14.09.2022
DVOJNO REZIDENTSTVO – REZIDENTSTVO PO ZDoh-2 in KIDO – Napačna uporaba materialnega prava (I U 1706/2021-25) 15.03.2022 21.10.2022
IZPLAČILO ODKUPNE VREDNOSTI – Dodatno pokojninsko zavarovanje – Drugi dohodek – Povprečenje (I U 610/2019-14) 08.03.2022 08.11.2022
ODMERA DOHODNINE ZA DOHODKE IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM IN DRUGE DOHODKE – Izvor finančnih sredstev – Dokazni predlogi za zaslišanje kot primeren dokaz in v skladu s 77. členom ZDavP-2 (I U 878/2018-15) 28.02.2022 27.06.2022
DRŽAVNA SLUŽBA – Delo v bolnišnici – Odmera dohodnine in uporaba KIDO-Avstrija (II U 364/2019-15) 23.02.2022 02.09.2022
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Prenos središča osebnih interesov (I U 912/2019-17) 22.02.2022 25.08.2022
DOHODEK IZ NASLOVA OPRAVLJANJA FUNKCIJE PREDSEDNIKA UPRAVNEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA REVIZIJSKE KOMISIJE – Dohodek iz DPR – Prihod na delo in z dela ali službene vožnje (I U 1659/2020-12) 15.02.2022 17.11.2022
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE V AVSTRIJI – Materinsko nadomestilo ter nadomestilo za varstvo in nego otroka (II U 306/2019-10) 10.02.2022 01.09.2022
DOHODEK IZ OKGD – Član kmečkega gospodinjstva – Izostanek konkretne, jasne in natančne opredelitve pogojev (I U 15/2020-24) 02.02.2022 26.07.2022
ODSVOJITEV NEPREMIČNINE IN DOHODNINA OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Vrednost nepremičnine ob pridobitvi – Dokazovanje v davčnem postopku – Ustreznost cenitve (I U 51/2020-13) 01.02.2022 07.06.2022
POVRAČILA STROŠKOV PREDSEDNIKU UPRAVNEGA ODBORA – Stroški prevoza na delo, službenem potovanju (I U 595/2020-9) 01.02.2022 23.08.2022
NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA – Prikrito izplačilo dobička – Povezane osebe (I U 784/2020-10) 25.01.2022 19.05.2022
ODMERA DOHODNINE ČEZMEJNEMU DELOVNEMU MIGRANTU – Uveljavljanje olajšav in v tujini plačanega davka (II U 195/2019-14) 12.01.2022 07.11.2022
REZIDENTSKI STATUS PO ZDoh-2 in KIDO – Središče življenjskih interesov (I U 188/2020-9) 11.01.2022 24.11.2022
ODSVOJITEV NEPREMIČNINE IN DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Vrednost kapitala v času odsvojitve – Posebni ugotovitveni postopek (I U 1768/2020-9) 28.12.2021 27.05.2022
ODMERA DAVKA OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Odsvojitev nepremičnine – Vrednost nepremičnine – Pravica do izjave (I U 1770/2020-9) 28.12.2021 11.08.2022
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE PREJET S STRANI TUJEGA DELODAJALCA – Plača in odpravnina (II U 88/2019-10) 15.12.2021 09.06.2022
DVIGI DENARNIH SREDSTEV S TRR-ja DRUŽBE KOT DRUG DOHODEK po ZDoh-2 (IV U 161/2017-17) 03.12.2021 17.08.2021
NADOMESTILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK - Oprostitev plačila dohodnine ( I U 392/2020-8) 30.11.2021 28.04.2022
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Središče osebnih in ekonomskih interesov – Zakonska zveza (I U 587/2020-10) 30.11.2021 26.05.2022
PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE – Pokojninski načrt – Vpis v register v Sloveniji/tujini (II U 309/2019-13) 21.11.2021 07.09.2022
PRODAJA LASTNIH POSLOVNIH DELEŽEV IN VREDNOST KAPITALA OB ODSVOJITVI – Primerljiva tržna cena ob odsvojitvi (I U 524/2020-11) 09.11.2021 03.06.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 474