aktualno arhiv vse     Število vpisov: 234
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODVETNIŠKA DEJAVNOST – Brezplačno zastopanje strank v postopkih pred sodišči – Obdavčitev prejetih povračil stroškov postopka (X Ips 8/2017) 13.09.2023 14.02.2024
DOKAZNA PREKLUZIJA – Upoštevanje dokazov, predloženih po izdaji zapisnika – Upoštevanje sodne prakse Sodišča EU (X Ips 51/2021) 12.04.2023 08.06.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Dokazovanje obstoja goljufije na področju DDV s strani davčnega organa (X Ips 73/2021) 08.03.2023 13.06.2023
POGODBA, KI SE LAHKO ŠTEJE ZA RAČUN – Pogodba o finančnem najemu nepremičnin – Predhodna odločba Sodišča EU (X Ips 91/2020) 16.11.2022 20.01.2023
NAKUP NEPREMIČNIN – Pravica do odbitka DDV – Dokazovanje namena opravljanja obdavčene dejavnosti (X Ips 44079/2016) 05.05.2022 25.08.2022
DOLOČITEV PLAČILA DDV KOT BISTVENA SESTAVINA POGODBE PRI NAKUPU NEPREMIČNINE (II Ips 46/2020) 20.11.2020 09.11.2021
PRAVICA DO ODBITKA DDV ZA STORITVE, ZA KATERE JE BILO DOGOVORJENO PAVŠALNO PLAČILO – Podjetniško in poslovno svetovanje (X Ips 226/2017) 16.09.2020 06.04.2021
OPUSTITEV PRIJAVE V STEČAJNI POSTOPEK – Pogoji za znižanje davčne osnove – Dokazovanje (X Ips 244/2017) 02.09.2020 05.11.2020
OPUSTITEV PRIJAVE TERJATEV V STEČAJNEM POSTOPKU TER PRAVICA DO ZMANJŠANJA OBRAČUNANEGA DDV (X Ips 201/2016) 02.09.2020 06.11.2020
PRIJAVA TERJATEV V POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE – Neprijava terjatve v stečajnem postopku – Uveljavljanje pravice do zmanjšanja obračunanega DDV (X Ips 343/2017) 02.09.2020 09.11.2020
POGOJI ZA PRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Ustrezen račun ter obvezne sestavine računa – Obseg in vrsta opravljenih storitev (X Ips 330/2017) 08.07.2020 14.09.2020
PRODAJA IN POVRATNI ZAKUP NEPREMIČNINE (»SALE AND LEASE BACK«) – Enotna transakcija (X Ips 19/2019) 20.05.2020 09.07.2020
POGOJI ZA ODBITEK DDV – Odločitev brez glavne obravnave – Pravica do izvedbe dokaza – Postavitev izvedenca (X Ips 270/2017) 13.02.2020 12.10.2020
POGOJI ZA POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV – Zahtevek za vračilo presežka DDV – Pobot terjatev davčnega organa in davčnega zavezanca – Prepoved pobota (X Ips 35/2019) 29.01.2020 20.02.2020
IZKAZAN PRESEŽEK DDV TER IZVEDBA POBOTA NEPLAČANIH OBVEZNOSTI S PRESEŽKOM DDV PO OBRAČUNU DDV (I Up 138/2018) 15.01.2020 20.03.2020
POGOJI ZA PRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Vedenje o goljufivih transakcijah – Missing trader (X Ips 20/2017) 19.12.2019 12.02.2020
PRAVICA DO ODBITKA DDV NA PODLAGI RAČUNOV ZA STORITVE, KI NISO BILE OPRAVLJENE – Zloraba sistema DDV (X Ips 374/2016) 04.12.2019 28.01.2020
PRAVICA DO ODBITKA DDV PRI NAKUPU NEPREMIČNINE – Izkazovanje namena uporabe nepremičnine za obdavčene dejavnosti (X Ips 221/2017) 06.11.2019 27.01.2020
PRENOS PRAVICE DO RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINO KOT LASTNIK – Pridobitev posesti na nepremičnini – Vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo (X Ips 351/2016) 28.08.2019 24.12.2019
UVOZ BLAGA Z OPROSTITVIJO PLAČILA DDV TER DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Neverodostojne knjigovodske listine (X Ips 320/2015) 30.01.2019 22.05.2019
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA NAMENE DDV – Opustitev prijave terjatve v stečajnem postopku (X Ips 201/2016-23) 23.01.2019 23.01.2019
SODELOVANJE PRI TRANSAKCIJAH, KI SO DEL NEPRAVILNOSTI ALI GOLJUFIJE DRUGIH SUBJEKTOV S PODROČJA DDV – Vedenje o goljufivih transakcijah (X Ips 65/2016) 16.01.2019 26.02.2019
PRAVICA DO ODBITKA DDV PRI NABAVI KMETIJSKIH STROJEV IN OPREME – Povezane osebe (X Ips 355/2016) 16.01.2019 28.02.2019
NAMEN UPORABE NEPREMIČNINE TER PRAVICA DO ODBITKA DDV – Kršitev pravice do poštenega sojenja (X Ips 356/2016) 16.01.2019 25.03.2019
NEPRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Transport premoga in vzdrževanje deponije – Neverodostojne knjigovodske listine (X Ips 109/2016) 16.01.2019 29.07.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 234